Automatkarbin 4

Automatkarbin 4 (Ak 4) är ett eldhandvapen som har använts av Försvarsmakten sedan 1960-talet.

Under sista helgen i April 2009 genomförde Gävleborgs hemvärnsbattaljon krigsförbandsövning (KFÖ) på Marma skjutfält samt i och kring Gävle hamn..Skyttesoldat i liggande eldställning under stridsskjutning..
Under sista helgen i April 2009 genomförde Gävleborgs hemvärnsbattaljon krigsförbandsövning (KFÖ) på Marma skjutfält samt i och kring Gävle hamn..Skyttesoldat i liggande eldställning under stridsskjutning..
Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Ak 4 är ett helautomatisk vapen med vilket skytten kan skjuta antingen patronvis- eller automateld. Vapnet är rekyldrivet med halvreglad mekanism, fördröjd med låsrullar.

Ak 4 var tidigare beväpning för huvuddelen av armén, och vapnet är licenstillverkat i Sverige. Under början av 2000-talet moderniserades ak 4 genom att de öppna riktmedlen avlägsnades och en fästskena av typen Mil-Std-1913 (picatinny rail) och ett rödpunktsikte från Aimpoint tillfördes. Vapnet fick benämningen AK 4 B och är idag huvudbeväpning för Hemvärnets personal.

Ak 4 C kommer att införas under 2017 och innebär att ett antal vapen kommer att förses med ett nytt justerbart axelstöd.

Förutom rödpunktsikte kan Ak 4 även utrustas med Kikarsikte 09. Vapnet kan även förses med en 40 millimeters granattillsats.

Till stridsammunition används normal-, pansar- och (IR-) spårsljusprojektiler, vilka matas från löstagbara magasin som rymmer 20 patroner.

Fakta automatkarbin 4
  • Internationell benämning: Heckler & Koch G3
  • Kaliber: 7,62x51 mm (7,62 Nato)
  • Längsta praktiska skjutavstånd: 300 m
  • Vikt: ca 5,5 kg
  • Längd: ca 1 000 mm