Automatkarbin 4 B/C/D

Automatkarbin 4 (Ak 4) är ett eldhandvapen som har använts av Försvarsmakten sedan 1960-talet.

Soldat ligger på marken och siktar med ett vapen.
Soldat ligger på marken och siktar med ett vapen.
Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Ak 4 är ett helautomatisk vapen med vilket skytten kan skjuta antingen patronvis- eller automateld. Vapnet är rekyldrivet med halvreglad mekanism, fördröjd med låsrullar.

Ak 4 var tidigare beväpning för huvuddelen av armén, och vapnet är licenstillverkat i Sverige. Under början av 2000-talet moderniserades ak 4 genom att de öppna riktmedlen avlägsnades och en fästskena av typen Mil-Std-1913 (picatinny rail) och ett rödpunktsikte från Aimpoint tillfördes. Vapnet fick benämningen AK 4 B och blev huvudbeväpning för Hemvärnets personal.

Ak 4 B genomgår för närvarande ännu en modifiering där den fasta kolven byts ut mot ett justerbart axelstöd med anpassningsbart kindstöd. Denna modell har benämningen AK 4 C.

Förutom rödpunktsikte kan Ak 4 även utrustas med kikarsikte 09. Vapnet kan även förses med en 40 millimeters granattillsats.

Ak 4 D är Försvarsmaktens skarpskyttevapen. Utöver den justerbara kolven är vapnet utrustad med Kikarsikte 09, handskydd med tillbehörsskenor i Nato-standard (STANAG 4694), och benstöd.

Till stridsammunition används normal-, pansar- och (IR-) spårsljusprojektiler, vilka matas från löstagbara magasin som rymmer 20 patroner.

Fakta automatkarbin 4
  • Internationell benämning: Heckler & Koch G3
  • Kaliber: 7,62x51 mm (7,62 Nato)
  • Längsta praktiska skjutavstånd: 300 m
  • Vikt: ca 5,5 kg
  • Längd: ca 1 000 mm