Uppvisningar och evenemang

Försvarsmakten anordnar och deltar i många evenemang och uppvisningar varje år. Det är ett sätt att visa upp vår organisation och hur vi arbetar.

Försvarsdagen på Gärdet, personal och fordon från Försvarsmakten tillsammans med besökare.
Försvarsdagen på Gärdet, personal och fordon från Försvarsmakten tillsammans med besökare.
Försvarsdagen på Gärdet arrangerades i september 2017 och lockade 80 000 besökare. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens verksamhet ska vara så öppen och synlig för allmänheten som möjligt. Därför anordnar vi ofta evenemang som är öppna för alla. Bland annat bjuder Försvarsmakten in till besöksdagar på förband, flyguppvisningar och tävlingar i militära sporter.

Varje år deltar Försvarsmakten även vid större event där försvars- och säkerhetspolitik diskuteras. Två av de mest uppmärksammade är Almedalsveckan på Gotland och Folk och försvars årliga rikskonferens i Sälen.

Datum Aktivitet Plats