HMS Carlskrona

Den mångsidiga HMS Carlskrona kan utföra uppgifter både som minfartyg, långresefartyg, stödfartyg och ledningscentral för piratjakt i Adenviken.

HMS Carlskrona. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
HMS Carlskrona på väg in i insatsen i Adenviken Foto: Anna Norén Combat Camera/Försvarsmakten
Carlskronas närförsvar övar sina skyttar. Foto: Anna Norén Combat Camera/Försvarsmakten

HMS Carlskrona byggdes ursprungligen som ett minfartyg i början av 1980-talet. Nästan omedelbart fick hon dock rollen som Försvarsmaktens långresefartyg, med bland annat fyra världsomseglingar mellan 1982 och 2005.

Vid en 20-årsrenovering 2002 byggdes landningsplattan i aktern om för att kunna ta emot även tunga helikoptrar, och 2009 utrustades hon för att även kunna fungera som stödfartyg. Som sådant stöder HMS Carlskrona stridande enheter med teknik, drivmedel, ammunition och sjukvård. Fartyget har till och med en egen modern sjukvårdsavdelning med operationssal.

HMS Carlskrona har i två omgångar medverkat i EU:s Operation Atalanta mot pirater i Adenviken, tidvis som ledningsfartyg för samtliga EU-styrkor. Inför det första uppdraget utanför Somalias kust 2010 utrustades fartyget med tyngre bestyckning och en RIB-båt för att kunna göra snabba bordningar av misstänkta piratbåtar. Den senaste insatsen för HMS Carlskrona pågick mellan mars och augusti 2013.

Fartyget ingår i den Tredje sjöstridsflottiljen och är baserat i Karlskrona.

Fakta

Längd: 105,7 m

Bredd: 15,2 m

Djupgående: 4 m

Deplacement: 3 150 ton

Fart: 20 knop

Beväpning: 40 mm och 57 mm allmålskanoner, kulsprutor

Besättning: Under operation Atalanta ingick 104 officerare och sjömän i nyckelbesättningen