Skjutfält och avlysningar

På Försvarsmaktens övnings- och skjutfält övar vi och skjuter med skarp ammunition. När vi gör det är skjutfältet avlyst, alltså stängt för allmänheten. Därför är det viktigt att du tar Försvarsmaktens varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar. Information finns alltid på plats och det är alltid den som gäller.

Varningsskylt för Försvarsmaktens övnings- och skjutfält.
Bilden visar exempel på hur varningsskyltarna, vid övnings- och skjutfälten, ser ut. Foto: Försvarsmakten

Om du är på ett övnings- eller skjutfält behöver du tänka på att det kan finnas odetonerad ammunition på marken. På grund av det kan särskilda restriktioner råda, exempelvis permanent eldningsförbud. Det är upp till dig som besökare att informera dig om de risker och styrningar som framgår av informationstavlor och skyltar på plats. När fälten är avlysta råder tillträdesförbud enligt Skyddslagen (2010:305).

Respektive militärt förband publicerar regelbundet information om avlysningar och skjutvarningar på den här webbsidan. På informationstavlorna på plats hittar du också information om ifall fält är avlysta och inte får beträdas.

Att bryta mot ett tillträdesförbud kan vara livsfarligt och leder till omhändertagande och polisanmälan.

Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel. Det är alltid informationstavlorna på plats som gäller i första hand