Heraldiskt vapen och logotyp

Försvarsmaktens heraldiska vapen består av lilla riksvapnet krönt med en sluten kunglig krona och lagt över ett stolpvis stående svärd. Lilla riksvapnet är i grundutförande blått med tre kronor av guld, ordnade två över en. Svärdet är i grundutförande i guld.

Svärdet är en mycket gammal symbol för det vi i dag känner som militär verksamhet. Lagt under lilla riksvapnet som försvarsmaktssymbol började svärdet dock användas först under förra seklet.

Försvarsmaktens logotyp och heraldiska vapen återges normalt förenklat och svartvitt förutom i traditionella sammanhang där det detaljerade vapnet används i färg.

Försvarsmaktens heraldiska vapen får inte användas utan tillstånd.

Natos logotyp finns att hämta på Natos webbplats.

Försvarsmaktens typsnitt

Försvarsmakten använder typsnittet Forsvarsmakten Sans som är ritat för Försvarsmakten av Göran Söderström.

Typsnittet kan laddas ner och användas, men får inte användas i kommersiellt syfte (som marknadsföring för vara eller tjänst eller som vidareförsäljning) eller i sammanhang som strider mot grundläggande demokratiska värderingar eller som strider mot Försvarsmaktens värdegrund. Försvarsmakten förbehåller sig rätten att neka användning av typsnittet.

Ladda ner typsnitt (zip)