Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Antalet livsfarliga incidenter ökar på Försvarsmaktens övningsfält
Antalet livsfarliga incidenter ökar på Försvarsmaktens övningsfält 16 april 202115:44

Allmänhet som tar sig in på Försvarsmaktens övningsområden har blivit ett allt större problem. Detta trots att det är förbjudet och förenat med livsfara.

cyberövning locked shields
Sverige bäst i världens största cyberförsvarsövning 16 april 202115:03

Den 13-15 april genomfördes cyberförsvarsövningen Locked Shields 2021 med 22 deltagande lag från lika många länder. Försvarsmakten deltog tillsammans med Polisen, Säpo och MSB, och blev också laget...

Värnpliktiga ur Skåningskompani under Funktions- och bataljonsövning 1 i Skövde, 2021.
Bataljonen tar stora kliv framåt 16 april 202114:37

Årets Funktions- och bataljonsövning har kantats av snabba väderomslag. Skövde övningsfält har bjudit på klassiskt aprilväder med sol, storm, regn, hagel och snö om vartannat. Det har dock inte...

Cyberhotet tar ingen paus i pandemin
Cyberhotet tar ingen paus i pandemin 16 april 202109:56

Underrättelsehotet mot svenska intressen fortsatte med oförminskad styrka under förra året samtidigt som nya underrättelsebehov tillkom. Att många arbetade hemifrån öppnade dessutom nya möjligheter...

värnpliktskongress 2019
På kongressen kan värnpliktiga göra sig hörda 15 april 202111:45

Nu på måndag den 19 april går startskottet för 2021 års värnpliktskongress. Kongressen är pliktrörelsens högsta beslutande organ och utgörs av representanter från landets samtliga förband. I år kommer...

HMS Vinga kastar loss för övningar utanför Blekinge i april 2021.
Marin övning utanför Blekinge 15 april 202110:59

Under en veckas tid kommer marinen och delar av flygvapnet att öva mot scenariot att någonting upptäckts i vattnen runt Sverige. Hotet i övningen utgörs framförallt av ubåtar men även ytstridsfartyg...

Testbed PFAS
Försvarssektorn testar för PFAS-rening och alternativa släckmetoder 14 april 202123:27

Försvarssektorn driver sedan drygt ett år det gemensamma projektet Testbed PFAS tillsammans med forskningsinstitutet Rise. Projektet bjuder in företag, innovatörer, forskare och andra aktörer som vill...

HMS Uppland på väg in mot varvet i Karlskrona.
Havets tysta väktare hör och ser mer 9 april 202113:12

Djupt nere i havets svarta vatten döljer sig ett av Sveriges farligaste vapen. Ubåtarna i gotlandsklassen har blivit ryktbara för sin förmåga att försvinna under ytan och bli osynliga för motståndaren...

Bataljonchef Månsson under uppstarten av Funk/Bat1 21 på P 4
Årets övningsserie fortsätter med full fart framåt 8 april 202115:09

Funktions- och bataljonsövningen som dragit igång idag ska se till att 42a pansarbataljonen har uppnått grundläggande förmåga inom sina uppgifter. Anfall över vattendrag, fördröjning och anfallsstrid...

KTSU-personal.
Operatörer med kriminalteknik som vapen 8 april 202111:37

De jobbar sida vid sida med skyttesoldater och ammunitionsröjare. Uppdraget: säkra och analysera spår som ökar kunskapen om motståndarna. På Kriminaltekniska säkerhetsunderrättelsetjänsten hittar du...

Flera grupper ur Operational Detachement Alpha, ODA, deltog i övning Vintersol 21.
Amerikanskt specialförband övade vinterstrid i norr 7 april 202115:34

Ett amerikanskt specialförband har övat fördröjningsstrid tillsammans med Sverige under övningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Flera grupper ur Special Forces Operational Detachement Alpha, ODA,...

MAZAR-E-SHARIF 20110429 Den svenska helikopterenheten i Afghanistan, Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation (SAE ISAF MEDEVAC), under en övning tillsammans med personalen på svenska Camp Northern Lights. Den svenska helikopterenheten Swedish Air Element Isaf Medical Evacuation (SAE Isaf) är en del av det svenska truppbidraget i den internationella säkerhetsstyrkan Isaf (International Security Assistance Force) och lyder under den svenska kontingentschefen och chefen Isaf:s norra kommando (RC North). Syftet med SAE Isaf är att förstärka den totala sjuktransportförmågan i RC North vilket innebär evakuering av skadad personal till kvalificerad vårdinrättning.

Foto: Sgt Anna Norén/Försvarsmakten/Combat Camera
BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG BYLINE ANGES.
Ambulanshelikoptrarna i Afghanistan 2 april 202106:00

Klockan 0600 för exakt tio år sedan stod Försvarsmaktens Helikopterflottilj för första gången redo med två ambulanshelikoptrar på Camp Marmal i norra Afghanistan. En insats som kom att pågå i tre år...

Samverkan polismyndigheten och försvarsmakten
"Förstärk skyddet" en övning i samverkan och ledarskap 1 april 202112:35

Skarpa moment har blandats med iscensatta terrorattentat under övningen som Livgardets 11:e militärpolisbataljon genomförde sista veckan i mars. Under fem dagar övades flera olika moment som gick ut...

ÖB Micael Bydén besöker Livgardet i mars 2021
Micael Bydén fortsätter som överbefälhavare 1 april 202112:34

Regeringen beslutade idag torsdag att förordna general Micael Bydén som överbefälhavare till och med september 2024.

MTT, Mobile Training Team, bestående av officerare och instruktörer från Finland och Sverige utbildar tillsammans Soldater och gruppchefer ur Liberias bataljon i stridens grunder. Utbildningsmomenten bestod i taktiskt omhändertagande av stridsskadad och strid från stridsställning med EOBUSARE i syfte att kunna leverera större effekt till försvaret av förläggningen, ett av den Liberiska insatsens bidrag till FN-insatsen.

Under dagens besökte chefen för sektor väst, Brigadgeneral Stefan Andersson, tillsammans med representant från MINUSMA utbildningen hos den liberiska bataljonen.
Försvarsmaktens språktester får beröm av Nato 31 mars 202112:53

Personal som söker en utlandsbefattning där det finns krav på en språkprofil, eller Standard Language Profile (SLP) som den kallas, kan numera göra engelska- eller franskaprov i Försvarsmaktens regi.