Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Gemensam utbildningsinsats stärker fredsarbetet
Gemensam utbildningsinsats stärker fredsarbetet 22 mars 201912:59

Ett mobilt träningsteam (Mobile Training Team, MTT) med nio officerare från Sverige och Finland är på plats i Timbuktu för att utbilda andra nationers styrkor som ingår i FN:s insats Minusma....

Från andra brigaden till Afrika
Från andra brigaden till Afrika 22 mars 201910:46

Den 1 april tillträder andra brigadens förra chef överste Lennart Widerström sin nya tjänst som ställföreträdande chef i Minusmas sektor väst i Mali.

Första flygvapenövningen för nya Flygstaben
Första flygvapenövningen för nya Flygstaben 22 mars 201908:50

Den 1 januari 2019 etablerade sig den nya Flygstaben i Uppsala. Nu stundar den första Flygvapenövningen för den nya försvarsgrensstaben.

Samtidigt - havet övervakas även från land
Samtidigt - havet övervakas även från land 21 mars 201918:12

Att marina enheter övervakar vårt territorialvatten till sjöss är en del. En annan del är den sjöövervakning som sker från land, på Sjöinfokompaniet, jämt, alltid och utan uppehåll, både på ytan och...

Där amfibiekåren finns, har en motståndare svårt att vistas
Där amfibiekåren finns, har en motståndare svårt att vistas 21 mars 201914:50

Under cirka elva dagar har den marina beredskapsövningen pågått på västkusten. En övning som syftar till att den svenska marinen ska bli bättre på att säkra den sjöfart som vi i Sverige är beroende av...

Östersjösamarbete firar tio år
Östersjösamarbete firar tio år 21 mars 201914:15

Vid varje givet tillfälle rör sig mellan 2 000 och 4 000 fartyg på Östersjön. Detta innanhav är en livsviktig artär för mer än tio miljoner människor i dess strandstater. Det har varit en ödesfråga i...

Var finns närmsta varvsresurs och vad har vi för tillgång till sjukvård?
Var finns närmsta varvsresurs och vad har vi för tillgång till sjukvård? 20 mars 201918:00

Marina stridskrafter löser uppgifter till sjöss och där vatten möter land för att skydda sjöfartens alla viktiga leveranser. Allt för att vardagen i land ska flyta på som vanligt. För att de ska kunna...

Transporter med millimeterprecision
Transporter med millimeterprecision 20 mars 201915:42

En flygvapenövning måste förberedas noggrant. Stora mängder materiel och personal måste ombaseras för att vara på rätt plats när övningen drar igång. Det kräver transporter.

För soldatens bästa
För soldatens bästa 20 mars 201915:00

För första gången på många år har Försvarsmakten upprättat en sjukvårdsavdelning i samband med en pågående större militärövning, under Northern Wind finns den på Kalix sjukhus. Något som bidrar till...

Försvarsmakten prisade stabschefen för Mali 07 vid chefgalan
Försvarsmakten prisade stabschefen för Mali 07 vid chefgalan 20 mars 201909:27

Vid Chefgalan som genomfördes i tisdags delade Försvarsmakten genom generaldirektören Peter Sandwall ut priset för årets ledarskapsinsats. Men generaldirektören var inte den enda från Försvarsmakten...

Ytstrid i Kattegatt
Ytstrid i Kattegatt 20 mars 201908:00

Marinen kraftsamlar just nu på västkusten genom att tidigare planerade övningar flyttats dit. Förutom att västkusthamnarna utgör den största inkörsporten för att försörja landet är området runt...

Must får bättre förutsättningar att bidra till Sveriges säkerhet
Must får bättre förutsättningar att bidra till Sveriges säkerhet 20 mars 201908:00

2018 var ett intensivt år för Must. En osäker omvärld, ett ökat säkerhetshot och totalförsvarsutvecklingen är några faktorer som bidragit till detta. Detta framkommer i Musts årsöversikt för 2018.

Stort intresse för stor övning
Stort intresse för stor övning 19 mars 201922:29

En stor övning som Northern Wind röner alltid ett stort intresse. Under tisdagen genomfördes en så kallad Distinguished Visitors Day med ett hundratal speciellt inbjudna gäster från flera länder. En...

Sjukvårdsövning på blodigt allvar
Sjukvårdsövning på blodigt allvar 19 mars 201910:18

Från en sprängolycka utanför en skola några kilometer bort kommer det en sjukvårdsgrupp motsvarande en civil ambulans, kör in genom grindarna och parkerar utanför förbandsplatsen. Ut ur bilen stiger...

Sjöfartskydd- för att samhället ska fortsätta fungera
Sjöfartskydd- för att samhället ska fortsätta fungera 19 mars 201909:10

Samhället är helt beroende av att handelsfartygstrafiken fungerar utan friktioner. Blir det avbrott i tillförseln av varor och drivmedel tar det inte många dagar innan det påverkar vårt samhälle....