Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Flygstaben invigd
Flygstaben invigd 17 januari 201916:04

Den 16 januari 2019 invigdes Flygstaben med en traditionsenlig ceremoni. Invigningen hölls i Uppsala garnison där stora delar av Flygstaben finns samlad sedan den 1 januari i år.

Armén leds nu från Enköping
Armén leds nu från Enköping 16 januari 201917:55

Arméchefen och Arméstaben har nu officiellt mottagits i Enköpings garnison. Under en enkel ceremoni i minusgrader och i ett stilla snöfall välkomnade garnisonschef överste Mattias Hanson, arméchefen...

Försvarsmaktens nya ubåtar har tilldelats namn
Försvarsmaktens nya ubåtar har tilldelats namn 16 januari 201910:21

Undervattensförmågan är en central del av Sveriges försvar där ubåtar utgör en strategiskt viktig funktion. Ubåtarna började som dykbåtar och utvecklades så småningom till dagens kvalificerade och...

”Vi har en komplex hotbild att förhålla oss till”
”Vi har en komplex hotbild att förhålla oss till” 15 januari 201915:58

Gunnar Karlson, chef för den militära underrättelsetjänsten (Must) berättade vid sitt anförande på Folk och Försvars rikskonferens om vilka hot som finns mot Sverige, och vad som behöver göras för att...

"Att hantera tillväxt är svårare än att lägga ner verksamhet"
"Att hantera tillväxt är svårare än att lägga ner verksamhet" 15 januari 201913:49

Chefen för ledningsstaben, Jonas Haggren, talade i sitt anförande på Folk och Försvar bland annat om behovet av en ökad försvarsförmåga. – Med riksdagsbeslutet om ekonomiskt tillskott så kan...

Försvarsgrenscheferna om försvarsförmåga idag och imorgon
Försvarsgrenscheferna om försvarsförmåga idag och imorgon 15 januari 201912:14

Det finns flera gemensamma nämnare i försvarsgrenschefernas syn på framtiden. Vid Folk och Försvars rikskonferens lyfte alla tre fram att säkerhetsläget i närområdet är oförutsägbart, och att en...

Ett år som befälhavare för Sektor Väst i Mali
Ett år som befälhavare för Sektor Väst i Mali 15 januari 201908:00

Sveriges engagemang i FN:s fredsinsats i Mali sträcker sig flera år tillbaka och på olika instanser. Brigadgeneral Stefan Andersson, tillsammans med sin multinationella stab, har nu varit befälhavare...

ÖB talade om svensk försvarsförmåga i Sälen
ÖB talade om svensk försvarsförmåga i Sälen 14 januari 201915:26

På måndagen var det dags för överbefälhavaren Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Under rubriken "Svensk försvarsförmåga" berättade Micael Bydén att han beslutat om att...

ÖB om årets upplaga av Folk och Försvar
ÖB om årets upplaga av Folk och Försvar 13 januari 201915:56

I dag den 13 januari inleds årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen. Under några dagar kommer säkerhetspolitiska frågor att diskuteras. Försvarsmakten...

Lokal civilmilitär samverkan i fokus
Lokal civilmilitär samverkan i fokus 9 januari 201913:09

En brand utbryter i handelshamnen på ett örlogsfartyg som är på besök i Karlskrona en dag i november. Flera besättningsmän hoppar ner i vattnet. Parallellt inkommer uppgifter om en påträffad ryggsäck...

Nadja – en av våra civila drifttekniker
Nadja – en av våra civila drifttekniker 9 januari 201907:00

Som civil drifttekniker i Försvarsmakten jobbar Nadja nära verksamheten. Varje dag löser Nadja problem åt myndighetens anställda, så att deras datorer, skrivare och övriga IT-miljö ska fungera...

Erfarenhetsutbyte mellan två bataljonchefer
Erfarenhetsutbyte mellan två bataljonchefer 6 januari 201916:00

En av dem leder en hemvärnsbataljon och en av dem en pansarbataljon. Uppgifterna för förbanden är väldigt olika men det finns ändå många beröringspunkter, inte minst i ledarskapet och vikten av att...

Video: Det bästa med 2018
Video: Det bästa med 2018 31 december 201810:19

Försvarsmaktens medarbetare delar i videoklippet med sig av sina bästa minnen från året som gått. – Vilket år det har varit, fyllt av både utmaningar och framgångar. Nu vill jag tillönska alla ett...

De svettades i USA för ett bättre luftvärn
De svettades i USA för ett bättre luftvärn 28 december 201818:50

Så fort regeringen hade skrivit under beslutet om inköp av Patriot-systemet från USA var den första utbildningsomgången från Luftvärnsregementet på väg till Fort Sill, Oklahoma. Dessa 14 kommer att...

Julaftonsbesök av ÖB
Julaftonsbesök av ÖB 24 december 201813:14

Det är nästan sagolikt vackert på Drottningholms slott julaftonen 2018. – Det är lite kallt om händerna men annars trivs jag jättebra, säger Mårten Astvald från Örebro. Tillsammans med sina kamrater...