Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Soldater på repetitionsutbildning
500 soldater på fem veckor 8 december 202215:57

Under fem veckor har förbanden i Skövde tillsammans genomfört repetitionsutbildning av cirka 500 soldater. Efter utbildningen kan soldaterna fortsatt vara krigsplacerade i något av Försvarsmaktens...

övning thule, gotland
Lyckat startskott för ett robustare Gotland 8 december 202212:02

En forcerad förmågetillväxt på flera nivåer – beordrad av Högkvarteret och möjliggjord av armén. P 18:s största övning sedan återetableringen blev startskottet för ett starkare försvar på Gotland. –...

311.robotenheten är en enhet ur marinen som är utrustad med tunga sjömålsrobotar på lastbilar. Enhetens styrkor är att vara lättrörliga och kunna gruppera dolt. Från Gotland kan man exempelvis påverka fartygstrafik som går till eller ifrån Finska viken och norra Östersjön.
Robotenheten på Gotland 6 december 202208:52

311:e robotenheten är en enhet ur Tredje sjöstridsflottiljen som med hjälp av sjömålsrobotar på lastbilar kan bekämpa fartyg på långa avstånd. Enheten är lättrörlig och kan gruppera dolt var som helst...

Invigning Bergslagens artilleriregemente, A 9
Bergslagens artilleriregemente är återinvigt 4 december 202217:07

– Härmed förklarar jag Bergslagens artilleriregemente, A 9, återupprättat. Med de orden förrättade H.K.H. Prins Carl Philip invigningen av A 9 inför ett fullsatt Brogårdshallen i Kristinehamn...

Försvarsmaktens webbplats utsatt för överbelastningsattack
Försvarsmaktens webbplats utsatt för överbelastningsattack 2 december 202211:30

På torsdagen utsattes Försvarsmaktens webbplats för en överbelastningsattack. Detta medförde att webbplatsen inte var tillgänglig för allmänheten under tio minuter.

Luftvärnsövning i ny form
Luftvärnsövning i ny form 1 december 202215:31

Varje år genomför Luftvärnets stridsskola (LvSS) en luftvärnsövning i syfte att öva insatsförbandens staber och ledningsteknik. I år blandades nya delar in för att bli bättre på att skjuta ner hot i...

Under december 2022 deltar svenska marinen med tre korvetter från Fjärde sjöstridsflottiljen i den finska övningen Freezing winds.
Svenska marinen deltar i finska storövningen 30 november 202209:20

Mellan 22 november och 2 december pågår finska marinens stora multinationella övning tillsammans med Nato. Svenska marinen har nu anslutit övningen med tre korvetter från Fjärde sjöstridsflottiljen.

Den nu pågående övningen på Gotland är ett resultat av en accelererad förmågehöjning för att stärka försvaret av ön.
Övning på Gotland vässar försvarsförmågan 29 november 202212:18

Mellan den 21 november och 7 december pågår en övning på Gotland. Syftet med övningen är att stärka Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare på ön.

Mia Nilsson
Nytt kroppsskydd specialanpassat för kvinnor 28 november 202215:43

I alla år har kroppsskyddet varit ett problem framför allt för kvinnor. Men nu blir det ändring på det. Från och med i juni nästa år kommer det nya kroppsskyddet 23 D som är specialanpassat för...

Under kursen skedde kompletterande utbildningar på uppdaterade versioner av Stridsfordon 90.
Så blir gamla krigskunskaper som nya 28 november 202210:07

Armén bygger en rad nya krigsförband de kommande åren – men vidmakthåller också de befintliga. Så sker inledningsvis genom krigsförbandskurser, KFK, vilket andra brigadspaningskompaniet från...

Doldisarna bakom flyguppdragen
Doldisarna bakom flyguppdragen 28 november 202209:09

Mission Support Element (MSE) blir en allt viktigare funktion och bidrar till att ge piloter och besättning bästa möjliga förutsättningar att genomföra nationella och internationella flyguppdrag i...

Överstelöjtnant Martin Johansson kontingentschef Mali 17
Livgardet avslutar 9 år lång FN-insats i Mali 24 november 202215:49

De senaste åren har säkerhetsläget i Mali, ett av världens fattigaste länder, förvärrats och internationella militära styrkor har varit på plats med målet att stabilisera läget. På grund av försämrade...

Lars O Jonsson
Överste Lars O Jonsson blir regementschef för A 9 24 november 202214:31

Nu är det klart att överste Lars O Jonsson blir regementschef för Bergslagens artilleriregemente, A 9, som invigs 4 december. Lars O Jonsson tillträder sin nya befattning 1 december.

Lastbil
Försvarsmakten växer och beställer fler lastbilar 24 november 202214:21

Försvarsmakten ska bli större och för att klara det krävs fler lastbilar. För att täcka Försvarsmaktens behov beställer Försvarets materielverk, FMV, nu uppemot 300 lastbilar av olika slag.

Repetitionsutbildning. Närskyddssoldater hämtar ut sin materiel från förrådet.
Övningar 2023 gör att 3 000 kallas till repetitionsutbildning 24 november 202210:49

Under 2023 håller Försvarsmakten flera stora övningar. Då kommer cirka 3 000 värnpliktiga att kallas till repetitionsutbildning. Kallelsen kommer sex månader innan det är dags att inställa sig.