Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Kadetten – storstilad final för studierna på Markstridsskolan
Kadetten – storstilad final för studierna på Markstridsskolan 11 december 201813:19

Eleverna på officersprogrammet (OP) och reservsofficersutbildningen (ROU) rankar studietiden på Markstridsskolan i Kvarn mycket högt. Rent av högst. – I Kvarn är vi närmare den militära verkligheten,...

Totalförsvarstema för landets ammunitionsröjare
Totalförsvarstema för landets ammunitionsröjare 11 december 201810:57

Varje år i december bjuder chefen för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, in landets ammunitionsröjare och verksamhetens samarbetspartners till Eksjö, men även utländska...

Totalförsvar på schemat
Totalförsvar på schemat 10 december 201820:58

Eleverna på Katedralskolan i Skara har under lektionstid fått information om Försvarsmakten och totalförsvaret. Besöket var en del i raden av skolbesök som Försvarsmakten gör runt om på kommunala...

Döden, en del av livet
Döden, en del av livet 7 december 201816:13

Vi kommer alla möta den, förr eller senare. Döden. Det är för många en olustig tanke men ofrånkomligt faktum. Vad känner vi inför den och hur många är ärligt talat förberedda på sin egen reaktion vid...

Beredskapsövning vid Tredje sjöstridsflottiljen
Beredskapsövning vid Tredje sjöstridsflottiljen 7 december 201811:02

Tidigare i veckan genomförde chefen för Tredje sjöstridsflottiljen en beredskapsövning. Syftet med övningen var att under yttre hot och tidspress gå till sjöss med delar av förbandet och lösa...

Mali 09 fortsätter fredsarbetet
Mali 09 fortsätter fredsarbetet 3 december 201813:18

Försvarsmaktens insats i Mali fortsätter och nu är det Mali 09 som axlar ansvaret som underrättelseförband i FN:s fredsinsats i Mali. Förbandet, som kommer vara på plats i sex månader, tog vid en...

”Effekten i FN:s militära förband måste öka”
”Effekten i FN:s militära förband måste öka” 30 november 201814:36

FN:s Challenges Forum, eller The International Forum for the Challenges of Peace Operations, bestående av 49 partnerorganisationer från 22 olika länder, avslutades just i Stockholm.

Maritimt samarbete mellan myndigheter
Maritimt samarbete mellan myndigheter 30 november 201809:21

Havet har i alla tider spelat en viktig roll för människan och gör så än i dag. Havet binder oss samman där till exempel en stor del av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Östersjön må vara ett...

Amfibiekåren – skärgården är vår!
Amfibiekåren – skärgården är vår! 30 november 201808:52

Under hösten har flera av Amfibieregementets krigsförband övat med sina dimensionerade vapensystem, Sjömålsrobot 17 och minsystem M9. Vapensystem som kan sänka fartyg och hejda motståndare. Höstens...

Du är en del av Sveriges beredskap – en informationssatsning till 18-åringar 29 november 201808:46

Vilket ansvar har 18-åringar vid kris, krigsfara eller krig? Det informerar nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten om i en kampanj.

Svenskt stridsflyg identifierade hemligt amerikanskt spaningsflygplan
Svenskt stridsflyg identifierade hemligt amerikanskt spaningsflygplan 28 november 201819:27

Det är tiden för kalla kriget och kapprustning och terrorbalans råder mellan stormaktsblocken. Mitt i detta får ett hemligt amerikanskt spaningsflygplan tekniska problem och kommer in över svenskt...

”Trident Juncture gick över förväntan”
”Trident Juncture gick över förväntan” 28 november 201814:34

Drygt tre veckor har gått sedan övningen Trident Juncture 2018 avslutades för den tillfälligt sammansatta 191:a mekaniserade bataljonen. – När vi nu landat efter övningen och haft tid att reflektera...

Utan mat och sömn – när Livgardets rekryter prövas
Utan mat och sömn – när Livgardets rekryter prövas 28 november 201809:39

I början av vecka 49 syns Livgardet runt om i norra och centrala Stockholm. Det är cirka 250 rekryter som genomför "Livgardisten", en tuff prestationsövning där de testas både fysiskt och mentalt.

"En gemenskap man inte vill lämna"
"En gemenskap man inte vill lämna" 28 november 201808:45

Under en kall novemberhelg i Skredsvik samlades ett par reservofficerare för att genomföra sina underhållande dyk, syftande till att upprätthålla sin kompetens som röjdykare. Trots kyla, kallt vatten...

"Satt som ett smäck"
"Satt som ett smäck" 27 november 201814:49

Flera år har gått sedan de genomförde sin värnplikt vid Göta ingenjörregemente. Förra veckan var de tillbaka igen för en veckas repetitionsutbildning. – De har lagt utbildningen på rätt nivå. Det...