Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Utvecklande krigsbasvecka i Vidsel
Utvecklande krigsbasvecka i Vidsel 31 mars 202009:33

Parallellt med den omfattande pandemin pågår verksamheten vid Norrbottens flygflottilj, F 21, i stort sett precis som vanligt. Trots begränsningar i och med de åtgärder som genomförts i kölvattnet av...

Fältsjukhus Iva Kronan överlämnat i Göteborg
Fältsjukhus Iva Kronan överlämnat i Göteborg 27 mars 202018:28

I dag har ansvaret för intensivvårdsdelen (Iva) av fältsjukhuset vid Östra sjukhuset i Göteborg lämnats över till Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Själva överlämningen...

"Vi har i uppgift att stödja samhället i denna extrema situation och bidrar med det vi kan"
"Vi har i uppgift att stödja samhället i denna extrema situation och bidrar med det vi kan" 27 mars 202015:11

För att öka sjukvårdskapaciteten i landet med anledning av coronavirusets spridning har Försvarsmakten fått i uppgift att stödja det civila samhället med att upprätta provisoriska sjukhus. Stödet har...

Försvarsmaktens första språktest i egen regi
Försvarsmaktens första språktest i egen regi 27 mars 202013:18

Utan att kringgå Corona-restriktionerna lyckades Försvarsmaktens språklärare genomföra det första Stanag-testet i engelska i egen regi. Testet ägde rum på Markstridsskolan den 17 mars med sex elever...

Begränsningar avseende pliktpersonals fritid och hemresor 26 mars 202018:15

Försvarsmakten har i dag fattat beslut om att begränsa möjligheten för totalförsvarspliktig personals rätt att vistas på valfri plats på sin fritid. Syftet är att upprätthålla anbefalld beredskap och...

Marinen bidrar till trygghet och stabilitet
Marinen bidrar till trygghet och stabilitet 26 mars 202014:27

Ubåtsjaktövningen på västkusten är slut. Fartygen har förtöjt i sina hemmahamnar och landenheterna är tillbaka i sina baser. Under en dryg vecka har marinen ökat sin förmåga att hantera...

Anskaffning av grundläggande skolflygplan
Anskaffning av grundläggande skolflygplan 26 mars 202014:05

I dag har regeringen beslutat bemyndiga Försvarsmakten att anskaffa nya skolflygplan för den grundläggande flygutbildningen.

Personal från Irak åter på svensk mark
Personal från Irak åter på svensk mark 26 mars 202010:04

Försvarsmaktens personal som deltagit i en utbildningsinsats i Irak är nu åter hemma i Sverige. Under onsdagskvällen landade de på Uppsala flygplats tillhörande Luftstridsskolan.

Gemensam ledning skapar ökad förståelse
Gemensam ledning skapar ökad förståelse 26 mars 202008:57

HMS Skaftö gungar långsamt över de höga vågorna som ojämnt slår mot det gråa skrovet. Himlen är fortsatt blå, men till skillnad från helgens strålande väder har vinden nu börjat tillta allt mer. Efter...

ÖB: "Glad över att vi kan vara behjälpliga"
ÖB: "Glad över att vi kan vara behjälpliga" 25 mars 202019:12

I måndags rullades den sista båten från årets båtmässa ut från Stockholmsmässan. Till helgen beräknas det provisoriska sjukhus som nu byggs i hallarna på grund av coronaviruset kunna ta emot de första...

Fältsjukhuset stärker Göteborgs intensivvårdskapacitet
Fältsjukhuset stärker Göteborgs intensivvårdskapacitet 25 mars 202016:34

Ute vid Östra sjukhuset i Göteborg pågår bygget av fältsjukhuset, som Försvarsmakten har fått i uppdrag att stödja Västra Götalandsregionen med. – 20 intensivvårdsplatser och 30 vårdplatser ska...

Ceremonier och beridna vaktparader vid Kungliga slottet ställs in
Ceremonier och beridna vaktparader vid Kungliga slottet ställs in 25 mars 202012:30

Försvarsmakten har till uppgift att bevaka Stockholms och Drottningholms slott genom högvakt. Denna bevakningsuppgift kommer fortsätta genomföras. Däremot kommer de ceremoniella delarna av högvakten...

Vemodig känsla efter slutövning
Vemodig känsla efter slutövning 25 mars 202012:00

De sista fordonen rullar in på respektive kaserngård, vården är påbörjad och ännu ett kapitel är avslutat. Vintersol, tillika slutövning för rekryterna i Bodens garnison, är därmed över. – Det känns...

Sjöpraktik med mersmak
Sjöpraktik har givit mersmak 25 mars 202010:37

Under tre veckor i mars har HMS Carlskronas besättning fördubblats. Det är värnpliktiga ur kursen GU19-20 som i tre grupper tagit en paus i sin yrkesutbildning och istället fått möjlighet att...

Försvarsmaktens fältsjukhus hamnar på Stockholmsmässan
Försvarsmaktens fältsjukhus hamnar på Stockholmsmässan 22 mars 202013:21

Det fältsjukhus som Försvarsmakten planerade att sätta upp på Ärna flygbas utanför Uppsala omriktas nu istället till Stockholmsmässan i Älvsjö efter begäran från Socialstyrelsen.