Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Reservofficer – ett naturligt steg
Reservofficer – ett naturligt steg 4 juni 202017:02

Idag har ett drygt tiotal nya reservofficerare utnämnts till sergeanter vid en corona-anpassad, men värdig, ceremoni på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Trots corona-pandemin har den anpassade...

Framtida befäl tar form
Framtida befäl tar form 4 juni 202015:09

Vid livkompaniet på Norrbottens pansarbataljon genomförs nu utbildning av framtida gruppbefäl och officerare. Verksamheten innebär en personalförstärkning på både kort och lång sikt.

”Det krävs ett särskilt kynne för att hantera pressen”
”Det krävs ett särskilt kynne för att hantera pressen” 4 juni 202013:23

Det är ett riktigt hemmabygge. Kablar går kors och tvärs runt glasbehållaren som misstänks innehålla hemmagjort sarin. Kökstimern som är kopplad till detonatorn visar att det är drygt 35 minuter innan...

Utbildningsutvecklare blickar framåt
Utbildningsutvecklare blickar framåt 4 juni 202010:36

På ett systematiskt sätt upprätthålla och utveckla pedagogisk kompetens. Så kärnfullt beskriver utbildningsutvecklarna på Utbildningsenheten, Magnus Persson och Lucy Larsson sitt uppdrag.

Fyra av fem värnpliktiga väljer att fortsätta i marinen
Fyra av fem värnpliktiga väljer att fortsätta i marinen 3 juni 202016:37

Förra veckan avslutades grundutbildningen för de 218 värnpliktiga som sedan i höstas utbildats till soldater och sjömän på Sjöstridsskolan. Av dessa har 175 valt att söka anställning i Försvarsmakten....

Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot
Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot 3 juni 202010:38

Försvarsmakten har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder. Det är en del i ett...

Veterandagen2020
Värdigt anpassat veterandagsfirande 29 maj 202017:14

Det blev ett värdigt men annorlunda Veterandagsfirande i pandemins spår. I stället för ett stort, publikt evenemang på Gärdet i Stockholm genomfördes en intim, direktsänd ceremoni från Granhammars...

Äntligen MUCK
Äntligen Muck 29 maj 202017:06

Fredagen den 29 maj – en efterlängtad dag för rekryterna vid Försvarsmaktens tekniska skola. I nio veckor har de varit kvar på förbandet och i dag fick de återförenas med nära och kära. Det var en...

Omfattande tester för ett nordiskt stridsuniformssystem
Omfattande tester för ett nordiskt stridsuniformssystem 29 maj 202013:58

De sex månader långa användartesterna av nya stridsuniformer som nu avslutats är det överlägset mest omfattande testet av stridsuniformer som utförts av något av länderna i Norden. Mer än 420 soldater...

Herbert har tjänat Hemvärnet i 80 år
Herbert har tjänat Hemvärnet i 80 år 29 maj 202013:12

Den 29 maj 1940 beslutade riksdagen att bilda Hemvärnet. Av de cirka 94 000 personer som gick med i Hemvärnet 1940 är det nu bara ett fåtal kvar. En av dem är löjtnant Herbert Johansson från Halland.

Hemvärnet gratuleras på 80-årsdagen
Hemvärnet gratuleras på 80-årsdagen 29 maj 202008:46

Hemvärnet fyller 80 år i dag. Det var den 29 maj 1940 som riksdagen beslutade att bilda Hemvärnet. På högtidsdagen kommer gratulationer från försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Micael...

Fyrtio år i rikets tjänst
Fyrtio år i rikets tjänst 28 maj 202016:04

HMS Carlskrona ligger förtöjd i Örlogshamnen i Karlskrona, bara några hundra meter från där hon på dagen för fyrtio år sedan sjösattes. Dessa decennier har hon och hennes många besättningar spenderat...

Hemvärnet fyller 80 år
Hemvärnet fyller 80 år 25 maj 202011:16

I dag inleds firandet av Hemvärnet 80 år. Organisationen bildades 1940 under brinnande världskrig och har nu utvecklats till en modern och stark organisation som är en viktig del av Försvarsmakten.

Revingeheds magiska miljö för växter och djur
Revingeheds magiska miljö för växter och djur 22 maj 202009:24

I dag fredag den 22 maj är det den Biologiska mångfaldens dag. Det är en internationell temadag utsedd av FN som firas av naturföreningar, kommuner, myndigheter och privatpersoner landet runt....

Värdefulla lärdomar för rekryterna
Värdefulla lärdomar för rekryterna 21 maj 202015:00

Även om övning Våreld har genomförts många gånger tidigare och är ett vanligt inslag på vårkanten så har denna övning varit speciell – den skulle inte ha genomförts i år. Det var ju Aurora 20 som...