Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Samverkan för ett starkare försvar
Samverkan för ett starkare försvar 18 november 201915:51

Under föregående vecka har 91:a och 92:a artilleribataljon genomfört en fältövning i nedre Norrland. Syftet med övningen har varit att öka officerarnas kunskaper om regionen, såväl ur civila som...

Livgardet övar vid riksdag och regering
Livgardet övar vid riksdag och regering 18 november 201914:56

Livgardets krigsförband Livbataljonen genomför en övning i centrala Stockholm den 20 och 21 november. Totalt kommer cirka 200 stridsutrustade soldater och officerare att öva på att stödja andra...

Stor beredskapskontroll i Östersund
Stor beredskapskontroll i Östersund 18 november 201907:00

Under fredagseftermiddagen kallades flera förband runt om i landet in till en oanmäld beredskapskontroll. Några timmar senare kom ytterligare order att samtliga skulle avtransporteras till annan ort....

Amfibiekåren skjuter skarpt i Göteborg
Amfibiekåren skjuter skarpt i Göteborg 15 november 201916:19

Under november månad genomfördes för första gången på 15 år skarpskjutningar med sjömålsrobot 17 i Göteborgs skärgård.

Betydande steg mot ett starkare försvar
Betydande steg mot ett starkare försvar 15 november 201910:06

Försvarsmakten lämnar i dag in sin analys av försvarsberedningens slutrapport Värnkraft till regeringen. Försvarsmakten redovisar också myndighetens förslag till prioriteringar för att utveckla...

Försvarsmakten fortsätter öva i nedre Norrland
Försvarsmakten fortsätter öva i nedre Norrland 14 november 201912:20

Försvarsmakten försvarar hela Sverige och är ständigt insatsberedd med förmåga att verka i flera områden samtidigt. Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område med förbindelser i flera riktningar...

Nytt uniformssystem testas i fält
Nytt uniformssystem testas i fält 11 november 201914:08

Nu är det dags för fälttester av nya uniformstyper. Soldater på I 19 i Boden, Lv 6 i Halmstad, Amf 1 i Berga, F 17 i Ronneby, Trängregementet i Skövde och K 3 i Karlsborg ska under vintern och våren...

Rb98-skjutning Vidsel
Första skottet med eldenhet 98 från svensk mark 8 november 201910:34

Tisdagen den 5 november 2019 går till historieböckerna för det svenska luftvärnet. På förmiddagen denna molnfria, tidiga vinterdag steg en markbaserad robot 98 mot skyn för första gången på svensk...

Spanare med eldkraft
Spanare med eldkraft 7 november 201918:51

Vi är några dagar in i november och vintern är i högsta grad i antågande . Samtidigt är det också full fart på de olika befattningsutbildningarna vid Norrbottens pansarbataljon. För rekryterna som...

Blekinge flygflottilj firar 75 år
Blekinge flygflottilj firar 75 år 6 november 201906:00

Andra världskriget står på sin spets, endast fem månader efter att de allierade landsteg i Normandie invigs Blekinge flygflottilj. Dagen är 6 november 1944 och flottiljen invigs enligt...

Totalförsvarskonferens i Östergötland
Totalförsvarskonferens genomfördes i Östergötland 5 november 201915:23

För första gången har Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med Helikopterflottiljen anordnat en Totalförsvarsdag. Den kommer att genomföras i slutet av oktober varje år och vid det första...

De formas för strid på djupet
De formas för strid på djupet 5 november 201909:44

Temperaturen har sjunkit och ett tidigt snötäcke har lagt sig i Norrbottens inland. Ett fiktivt krig har brutit ut och årets jägarrekryter har grupperat i snårig skog. Det är dags för jägarövning 2.

Nu övar Sverige totalförsvaret
Nu övar Sverige totalförsvaret 4 november 201909:28

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Kockarnas kamp
Kockarnas kamp 31 oktober 201914:29

Flottan är känd för sina skickliga kockar. Men vem är bäst? Fjärde sjöstridsflottiljen arrangerade en tävling vid Skeppsbrokajen i Stockholm.

Kurs i krigsfångtjänst
Kurs i krigsfångtjänst 30 oktober 201911:18

På FN-dagen torsdag 24 oktober höll Försvarsmaktens logistik- och motorskola ett praktiskt kursmoment inom kursen Logistik - kompaninivå. Momentet handlade om att behandla krigsfångar i enlighet med...