Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Jas 39 Gripen startar från Malmen.
Luftförsvarsövning 2021 har startat 21 oktober 202121:55

Flygvapnets största nationella övning i år, Luftförsvarsövning 2021, har efter intensiva förberedelser startat i dag. Dygnet runt fram till och med onsdag 27 oktober klockan 12 kommer...

Marinövningen Swenex 21 genomförs mellan den 18-28 oktober. Totalt övar ungefär 2200 soldater och sjömän på sjöfartsskydd och kustförsvar tillsammans med finska enheter, Kustbevakningen och Flygvapnet.
Swenex 21 har lämnat kajen 19 oktober 202116:03

Igår kastade fartygen loss från sina ordinarie baser i Karlskrona, Göteborg och Stockholm. Kursen är satt mot övningsområdena där totalt elva dygns övningar väntar. Marinbasens personal startade dock...

Ubåt
Topphemligt ubåtsvapen kontrollerades under realistiska förhållanden 19 oktober 202114:00

Under en höstnatt mötte en av marinens ubåtar ett underhållsfartyg för att lasta skarpa torpeder. Det som hände i den mörka fjärden på Sveriges östkust visar att en av Försvarsmaktens hemligaste...

Arméns chefer genomförde ett krigsspel i Enköping i slutet av september i syfte att utveckla arméns förmåga att strida med krigsförbanden relaterat DGO.
Armén samlades till ett krigsspel 19 oktober 202111:25

Arméns chefer har genomfört en övning i form av ett krigsspel i syfte att utveckla arméns förmåga att strida med krigsförbanden. En strid som ska harmonisera med innehållet i ”Försvarsmaktens doktrin...

Dalregementet är tillbaka – på lördag är det dags för återinvigning
Dalregementet är tillbaka – på lördag är det dags för återinvigning 18 oktober 202115:10

Lördagen den 23 oktober genomför Försvarsmakten en ceremoni där Dalregementets fana återlämnas till Dalregementet.

totalförsvarsdagen
Malmö värd för Nationella totalförsvarsdagen 18 oktober 202115:01

På grund av pandemin har den nationella totalförsvarsdagen skjutits fram från ursprungsplaneringen i samband med TFÖ 2020. Nu satsas för fullt på ett genomförande i Malmö lördagen den 18 juni 2022.

Operation Ella, förintelsekonferensen i Malmö
Omfattande militärt stöd vid förintelsekonferensen 15 oktober 202114:44

Vid den internationella förintelsekonferensen i Malmö under veckan stöttade Försvarsmakten Polisen med information om läget i luftrummet runt staden samt med ett antal hundekipage och helikopter.

Försvarsmakten positiv till samverkan om vindkraft
Försvarsmakten positiv till samverkan om vindkraft 15 oktober 202111:00

Försvarsmakten har fått i uppdrag att redovisa för regeringen hur förmågan till tidig samverkan med aktörer som planerar anläggningar för förnybar energiproduktion fortskrider, och förutsättningarna...

20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. H.K.H. Prins Carl Philip i talarstolen. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
Upplands flygflottilj är tillbaka 14 oktober 202116:51

Upplands flygflottilj, F 16, är tillbaka. På torsdagen den 14:e oktober förklarade H.K.H. Prins Carl Philip Upplands flygflottilj återupprättad.

Funktionsövning marin bastjänst sjukvårdsmoment traumagrupp soldater Kustbevakningen samverkan bogsering
Funktionsövning marin bastjänst - med fokus på sjukvård och totalförsvar 13 oktober 202114:00

Fartyget har blivit beskjutet och det finns svårt skadade personer ombord. Den ombordvarande sjukvårdpersonalen behöver stöd i form av medicinsk förstärkning på plats och omedelbar avtransport till...

Dennis Gyllensporre
Generallöjtnant Gyllensporre återvänder från chefsuppdraget i Minusma 13 oktober 202112:48

Efter tre år som chef över den militära styrkan Minusma i Mali återvänder generallöjtnant Dennis Gyllensporre till Sverige och Försvarsmakten. Hans ursprungliga uppdrag löpte under ett år, men...

Taktik, teknik och procedurer
Taktik, teknik och procedurer 13 oktober 202111:02

Den 20 – 30 september genomfördes övningen TTP 2021 från F 21. TTP är en flygövning med piloten och taktiken i fokus där Norrbottens flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj, Blekinge flygflottilj,...

Väderradarstation
Moderniserad väderradar gör SMHI:s prognoser mer träffsäkra 13 oktober 202110:38

Försvarsmaktens och SMHI:s väderradarstationer har moderniserats. Den nya tekniken gör att man kommer se mer exakt var det regnar – vilket ger bättre väderprognoser framöver.

Med hjälp av teleskoplastare kan materiel överlämnas i svårare terräng. Logistikpersonalen måste kunna hantera en mängd olika fordonsslag och vara bekväm med underlagets skiftande karaktär. Under momentövningar som denna är det fina tillfällen att öva för att bli snabbare och effektivare.
Lätt trossbåt, förnödenheter, logistik
Ökad förmåga tillsammans inom marinen 12 oktober 202114:42

Funktionsövning i marin bastjänst har precis genomförts, både i Stockholm och i Karlskrona. Det är en övning i att utveckla metoder, samträna och upptäcka eventuella fel och brister. Övningen har...

Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Från parad till strid - de skyddar Stockholm 12 oktober 202114:22

Det är första gången på många år som Livgardets livbataljon genomför en krigsförbandsövning med hela förbandets krigsorganisation. För bara veckor sedan genomförde soldaterna statsceremoni i...