Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Dennis Gyllensporre i samtal med soldater och officerare ur Mali 12:s skyttekompani.
Sverige tar täten för ny taktik i Mali 29 september 202009:30

I Mali har det skett en ökning av kriminella aktiviteter orsakade av organiserad brottslighet och våldsbejakande islamistiska grupper. Med hjälp av en ny mer snabbrörlig taktik ska FN-insatsen Minusma...

Luftvärnsregementet ansvarar för högvakten på Stockholms slott.
Minnen för livet 24 september 202013:02

Högvakten vid Stockholms slott har en femhundraårig historia och de flesta som gått högvakt minns det för livet. – Det är väldigt fint att få vara en del av en tradition som funnits sedan 1523, säger...

Cybersoldat skriver på ett tangentbord vid dator.
Ett steg närmare ett nationellt cybersäkerhetscenter 23 september 202011:31

Regeringen föreslår att 50 miljoner anslås nästa år till ett nationellt cybersäkerhetscenter som Försvarsmakten kommer vara en del av.

Jas 39 Gripen bestyckad med GBU-12 under markmålsövning Strike 2020.
Strike – en markmålsövning 21 september 202011:53

Under två veckor har övningen Strike genomförts från F 21 i Luleå.

Svenska och finska fartyg övar tillsammans i Stockholms skärgård. På bilden syns det finska minfartyget Uusimaa tillsammans med HMS Helsingborg.
Svenska fartyg övade med finsk ledning 17 september 202009:55

Mellan den 14 och 16 september har svenska och finska marinen övat tillsammans på svenskt vatten. Övningen har syftat till att utveckla det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Finland genom att...

I Boden utbildas de första rekryterna på nyrenoverade stridsfordon 9040 D.  Här pågår den grundläggande vagnsutbildningen på Norrbottens pansarbataljon.
Utbildningen på renoverade stridsfordon tar fart 16 september 202015:15

2016 påbörjades ett renoveringsprogram av stridsfordon 90-systemet. I slutet av maj utbildades officerare vid pansarbataljonen i Boden på alla nya förändringar och förbättringar som är gjorda under...

Elias Larsson som går mot flygbassäkerhetssoldat och Louise Karlsson som går mot att bli flygterminalsoldat diskuterar bästa sätt att knyta de nya kängorna.
Nya rekryter mot nya äventyr 14 september 202019:40

Måndagen den 14 september påbörjade drygt 860 nya rekryter nya kapitel i sina liv när de infann sig för inryck vid sina respektive förband – från Karlskrona i söder till Luleå i norr....

Livgardets livbataljon övar i Stockholm.
Livbataljonen övar i centrala Stockholm 14 september 202008:00

Under veckan kommer drygt 200 soldater i stridsutrustning att öva på Stockholms gator. Soldaterna kommer att synas när de genomför övningsmoment i flera delar av innerstaden, bland annat kommer de...

Gabor Nagy.
Sverige fortsätter öva totalförsvar 10 september 202015:34

Planeringen fortsätter för totalförsvarsövningen där drygt 400 aktörer övar för att tillsammans försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Flera delar har genomförts och nu återstår övningsdelar på...

Finland deltog med flera soldater och officerare under försvarsövningen Aurora 2017.
Regeringen får utökad rätt att ge och ta emot militärt stöd till Finland 10 september 202010:22

Den 8 september beslutade riksdagen att ge regeringen utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Lagen träder i...


Här är foton från tryckkammaren där en patient förbereds för tryckbehandling inne i kammaren. Med förberedelser, en timmes behandling och återställning är patienten på plats i cirka 3 timmar.
Utanför finns operatörer som hela tiden övervakar utrustningen.
Marinen stödjer covid-19-forskningen 9 september 202015:26

Sedan juni genomför Blekingesjukhuset studier kring vård av covid-sjuka i tryckkammare. För att säkerställa kapaciteten ställer marinen upp med den tryckkammare som finns vid Dykeri och...

Löjtnant Ulf Löwenmo är redo att undsätta skadad kamrat.
Veterancentrum höjer förmågan till väpnad strid 9 september 202013:49

Tidvis riktigt fysiskt ansträngande, klart fler mygg än till vardags och övernattning i tält bredvid snarkande kollegor. Både civil och militär personal på Försvarsmaktens Veterancentrum har genomfört...

Reservofficer som tror på utvecklande ledarskap
Reservofficer som tror på utvecklande ledarskap 8 september 202015:43

Vad gjorde du i sommar? För sergeant Fanny Vestling har den varit hektisk, hon tog kandidatexamen från Gymnastik- och idrottshögskolan i juni och reservofficersexamen i augusti. Nu arbetar hon sedan...

Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Laget börjar formas 7 september 202015:58

För några veckor sedan ryckte 140 förväntansfulla kadetter in på den grundläggande specialistofficersutbildningen (SOU) på Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Det gick inte många dagar innan...

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) under helikoptertransport på Gotland där de övar nationellt försvar. Specialförband.
Specialförband till Mali 7 september 202009:20

Svenska specialförband deltar i den internationella insatsstyrkan Takuba i Mali.