Saneringsutrustning 06/S

Med hjälp av den mobila saneringsutrustning 06/S kan förband sanera både personal och utrustning medan de är kvar i fält.

Interiör av saneringsutrustning 06/S
Interiör av saneringsutrustning 06/S
Interiör av saneringsutrustning 06/S

Saneringsutrustning 06 /S är en mobil CBRN-saneringsutrustning som används för att sanera personal, materiel, fordon, vägar och broar som utsatts för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära ämnen. Den används antingen lastad på ett fordon eller placerad på marken. Systemet är baserat på en 20-fots container med öppningsbara sidor (flygtransportabel i TP84).


Saneringssystemet 06 /S har en 2,7 kubikmeter stor vattentank och ett eget elverk, vilket gör att systemet kan användas utan extern försörjning under kortare perioder. Utrustningen sköts av åtta personer och grupperingstiden är 15-30 minuter.

Kapacitet:

• Personsanering: 100 personer/timme.
• Fordonssanering: 12-20 fordon/timme (beroende på fordonstyp).
• Sanering av vägar/broar: 1800 m2/timme (ca 600 m).