Spaningsbåt 82

Spaningsbåtarna är en fartygstyp som har till uppgift att genomföra underrättelseinhämtning med hjälp av passiva sensorer som består av sonarbojar.

Spaningsbåt typ 82 Djärv. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

2009 blev sex bevakningsbåtar tilldelade Tredje sjöstridsflottiljen och Fjärde sjöstridsflottiljen.

Efter 2015 togs det ett beslut att bygga om dessa sex bevakningsbåtar till en ny fartygsklass, spaningsbåt. Anledningen var Försvarsmaktens behov till att återta förmågan att använda passiv sonarbojar för underrättelseinhämtning i skärgårds- och kustnära områden.

Fakta

Längd: 22 m

Bredd: 5,6 m

Djupgående: 1,9 m

Maxfart: 25 knop

Deplacement: 58 ton

Beväpning: 2 x tung kulspruta samt möjlighet att fälla sjunkbomber och minor

Motor: 2 st Deutz MWM

Framdrivning: Fast propeller

Besättning: 8  (varav 4 officerare)

Passiv sonar: Sonarsystem 911

Sonarbojar: Flergångsboj typ 225 och enångsbojar 114, 115, 116