För fordonsägare

Regeringen har beslutat att återuppta totalförsvarsplaneringen som sedan en tid varit vilande. Totalförsvaret, som består av både militär och civil verksamhet, behövs för att förbereda Sverige för krig. I händelse av höjd beredskap, inför en krigsfara eller om krig utbryter kommer totalförsvarets behov av fordon att öka. Försvarsmakten är den myndighet som tar ut fordon till hela totalförsvaret.

Ubåtsräddningsfarkosten transporteras på lastbil.
Ubåtsräddningsfarkosten transporteras på lastbil.
Om regeringen beslutar om höjd beredskap inför en krigsfara eller om krig utbryter kan fordon komma att tas i anspråk för att ingå i totalförsvaret. Foto: Jörgen Larsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten kan besluta att ett fordon behövs enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

Det innebär ingen större påverkan för den som äger fordonet i dag, men om regeringen beslutar om höjd beredskap inför en krigsfara eller om krig utbryter kan fordonet komma att tas i anspråk för att ingå i totalförsvaret.

Detta är inget steg i en mobilisering på grund av ökad hotbild, men uttagningsbeskeden ökar den svenska försvarsförmågan. Försvarsmakten har påbörjat arbetet med att skicka ut uttagningsbeslut till civila fordonsägare gällande deras fordon.

Frågor och svar