För fordonsägare

Regeringen har beslutat att återta totalförsvarsplaneringen som sedan en tid har varit vilande. Totalförsvaret, som består av både militär och civil verksamhet, behövs för att förbereda Sverige för krig. I händelse av höjd beredskap, inför en krigsfara eller när krig utbryter kommer totalförsvarets behov av fordon att öka och Försvarsmakten är den myndighet som tar ut fordon till hela totalförsvaret.

Foto: Jörgen Larsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten kan besluta att ett fordon behövs enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

Det innebär ingen större påverkan för den som äger fordonet i dag, men om regeringen beslutar om höjd beredskap inför en krigsfara eller om krig utbryter kan fordonet komma att tas i anspråk för att ingå i totalförsvaret.

Detta är inget steg i en mobilisering på grund av en ökad hotbild men uttagningsbeskeden ökar den svenska försvarsförmågan.  Försvarsmakten har påbörjat arbetet med att skicka ut uttagningsbeslut till civila fordonsägare gällande deras fordon. 

Frågor och svar