Välkommen till Studio Försvarsmakten, kommunikationskanalen som vänder sig till alla medarbetare, anställda som frivilliga. Här får du ta del av viktig information direkt från ÖB och Försvarsmaktens ledning.

Natointegration och fortsatt satsning – Försvarsmakten växer

Hör chefen för operationsledningen, Carl-Johan Edström, om den fortsatta integrationen i Nato. Vi reder också ut processen kring det nya försvarsbeslutet och det nya budgetunderlaget tillsammans med Bo Berg, stf chef för försvarsstabens genomförandeenhet. Dessutom ÖB Micael Bydén om vikten av att växa fort, men också på riktigt.

Studio Försvarsmakten, Natointegration och fortsatt satsning

2023 – ett intensivt år summeras

Det är dags att summera året som gått tillsammans med överbefälhavare Micael Bydén. I ett allvarligt läge har Försvarsmakten svarat upp.

Välkommen till Försvarsmaktens årskrönika 2023.

Intensiva tider i en turbulent värld

Många parallella processer pågår, en Natoprocess, krig i Ukraina och Mellanöstern, samtidigt som Försvarsmakten ska bistå polisen på hemmaplan kring det gängkrig som rasar. Hör ÖB Micael Bydén om nuläget, samt vad som är nytt och vad som ligger fast inför framtiden och det militära råd som snart läggs fram till regeringen. Medverkar gör även Michael Cherinet, chef för genomförandeenheten och Torbjörn Sahlén, stf C strategienheten.

Ett fortsatt allvarligt säkerhetsläge

Hör bland andra ÖB Micael Bydén om hur Försvarsmakten arbetar intensivt med att stärka Sveriges försvar. 

ÖB Micael Bydén i tv-studio

Aktuella frågor

Överbefälhavare Micael Bydén, personaldirektör Kim-Lena Ekvall Svedenblad och stf chef för operationsledningen Fredrik Ståhlberg samtalar bland annat om personalområdet och stödet till Ukraina.

ÖB Micael Bydén i Studio Försvarsmakten

2022 – ett utmanande och annorlunda år

Välkommen till Försvarsmaktens årskrönika. Tillsammans med överbefälhavare Micael Bydén sammanfattar vi ett händelserikt år där Försvarsmaktens medarbetare gjort stora insatser för Sverige.

ÖB i studio

ÖB militära råd

Den 1:a november lämnar ÖB över sina militära råd till regeringen. Hör Bo Berg, planeringschef och Johan Pekkari, stf chef för ledningsstabens inriktningsavdelning berätta om det omfattande arbete som pågår just nu inom Försvarsmakten.

Foto: Försvarsmakten

Nato – så förbereder vi oss

Försvarsmaktens ledning kommunicerar kring Nato. Hör Thomas Nilsson, C SPG Nato, och Bengt Lundgren, chef för personalutvecklingssektionen, berätta om hur de interna förberedelserna går. Dessutom ger överbefälhavare Micael Bydén sin syn på vad som är viktigt just nu.

Studio Försvarsmakten

Sveriges Natomedlemskap och kriget i Ukraina

Försvarsmaktens ledning kommunicerar kring Natomedlemskapsfrågan, nuläget i Ukraina samt en sommarhälsning från överbefälhavare Micael Bydén.

Annika Nordgren Christensen och ÖB Micael Bydén.

Det förändrade omvärldsläget och Ukraina

Försvarsmaktens ledning kommunicerar kring det förändrade omvärldsläget med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och vad det innebär för dig som medarbetare. Studio Försvarsmakten vänder sig till alla medarbetare, anställda som frivilliga. Inspelning av videon ägde rum måndagen den 28 februari 2022.

Insatschefen Michael Claesson.

ÖB om aktuellt läge

Det ryska agerandet slår brutalt mot Ukraina. "Vi gör det som krävs för att lösa vårt mest grundläggande uppdrag – att hålla Sverige tryggt och säkert", säger överbefälhavare Micael Bydén. Studio Försvarsmakten vänder sig till alla medarbetare, anställda som frivilliga.

ÖB Micael Bydén.

2021 – året som gått

Sveriges överbefälhavare summerar året som gått och blickar framåt kring Försvarsmaktens övergripande målsättningar och hur organisationen behöver utvecklas de kommande åren.

Micael Bydén och Annika Nordgren Christensen i en TV-studio.
Porträtt på arméchefen Karl Engelbrektson.
Arméchefen Karl Engelbrektson om året som gått.
Flygvapenchefen Carl-Johan Edström om året som gått.
Ledningssystemchefen Mattias Hanson om året som gått.
Logistikchefen Michael Nilsson om året som gått.
Marinchefen Ewa Skoog Haslum om året som gått.
Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg om året som gått.
Ställföreträdande utbildningschefen Anna-Karin Broth om året som gått.

Samtal om Försvarsmaktens tillväxt

Skärmdump
Studio Försvarsmakten: Tillsammans stärker vi Sveriges försvar. Från juni 2021.