På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en grundutbildning med värnplikt, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Försvaret av Sverige – i dag och i morgon

Foto: SpaceX

Bild av en satellit snurrande över jorden.

I dag byggs det försvar som ska möta framtiden

År 2020 beslutas att Försvarsmakten ska växa. En satsning som innebär inköp av nya system, nyetablering av regementen och flottiljer och att krigsorganisationen ska öka från 60 till 100 tusen personer, fram till året 2030. Vad innebär Sveriges satsningar på försvaret och hur ser dagens, och morgondagens, utmaningar och hot egentligen ut?

Världen präglas i dag av global maktförskjutning och ökad militarisering i vårt geografiska närområde. Samtidigt skapar teknikutvecklingen möjligheter för stater att utveckla nya medel och metoder, med vilka de kan utöva makt eller påverka andra stater.

Utöver de direkta väpnade angrepp som vi nu ser i Europa, sker mängder av cyberattacker, diplomatiska påtryckningar och påverkanskampanjer. Detta gör den moderna hotbilden mycket komplex, eftersom den även innehåller aktiviteter som ligger under gränsen för vad vi traditionellt sett kallar väpnat angrepp. Krig och fred är inte längre ett binärt fenomen och med krigets nya karaktär kan det krävas att vi vidgar begreppen.

För går det att påstå att fred råder när ett land kontinuerligt utsätts för attacker som syftar till att underminera och destabilisera, även om attackerna ligger under gränsen för vad som traditionellt ses som väpnat angrepp? Hur skall vi förhålla oss till att händelserna inte ser ut som vi förväntar oss att krig och fred ser ut?

Försvaret av Sverige kommer att behandla en mängd frågor. Hur krigets nya karaktär ser ut, vad detta innebär för försvaret av Sverige och hur vi försvarar Sverige mot väpnat angrepp i dag. Men framför allt: hur ska Försvarsmakten utvecklas för att möta framtiden?

Försvaret av Sverige – idag och imorgon

Krigets nya karaktär

Historiskt sett har skillnaden mellan krig och fred varit tydlig. Ett linjärt konfliktförlopp, från fred, via säkerhetspolitisk kris, till krig. I dag ser hotbilden annorlunda ut. Alla de nya maktmedel som kommit med teknik- och samhällsutvecklingen har gjort att krigets karaktär förändrats. För att försvara Sverige mot den nya sortens komplexa hot krävs att vi förstår skillnaden på kriget i går, i dag och i morgon.

Ett aktivt försvar – redo att agera

Med en ny komplex hotbild måste försvaret vara redo att förutse händelseförlopp, verka krigsavhållande och möta angrepp – samtidigt. Det är detta som kallas för ett aktivt försvar, förmågan att verka aktivt, proaktivt och flexibelt. Det aktiva försvaret innefattar hela totalförsvaret, såväl de militära som de civila delarna.

Så ser vi på morgondagens försvar

Vad morgondagen har att erbjuda kan ingen veta säkert. Det vi däremot vet är att den accelererande teknikutvecklingen, de alltmer avancerade betvingande metoderna och en digitaliserad värld kommer att ställa oss inför nya utmaningar. Vi måste verka framåtblickande för att anpassa morgondagens försvar till morgondagens hot.

Försvarsmakten 2045

Perspektivstudie 2022 är ett förslag på en framtida försvarsmaktsorganisation med koncept, förmågekrav och förband som ligger till grund för Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden.

Vilka utmaningar står vi inför?

Vi ser en ökad risk för nya konflikter framöver

Klimatförändringar och teknikutveckling kombinerat med stormaktskonkurrens leder till att nya aktörer vill utöva inflytande över nya områden. Sådan utveckling har historiskt kunnat resultera i konflikt.

Kinas påverkan på den globala maktordningen

Kina är en växande maktfaktor som påverkar såväl global som svensk försvars- och säkerhetspolitik: geopolitiskt, geoekonomiskt och geotekniskt.

Den nuvarande världsordningen utmanas

Den förändrade globala maktdynamiken skapar spänningar och underminerar den nu rådande liberala världsordningen. Internationella regimer och institutioner kommer fortsatt vara satta under stor press.

Europa kan behöva ta större ansvar för den egna säkerheten

Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands betydelse för europeisk säkerhet ökar. Deras ledarskap kan få avgörande konsekvenser då USA:s globala roll förändras och utmanas av Kina och Ryssland.

Klimatförändringarnas påverkan på operationsmiljön

Globalt kan klimatförändringarna leda till ökad migration och konflikter. Den svenska operationsmiljön påverkas främst av ändrade markförhållanden i norr och höjda havsnivåer.

Teknikutvecklingen fortsätter att påverka framtiden

Digitaliseringen ökar risken för desinformation och cyberattacker och i en mer automatiserad värld sammanflätas den fysiska och digitala miljön. Robotiseringen blir i likhet med AI ett nytt fält som kommer att få stora konsekvenser.

Kriget i informationsmiljön

Operationer i informationsmiljön ökar. Bilden av verkligheten blir viktigare att skydda allt eftersom möjligheterna att påverka den ökar.

Cyber och rymd är viktiga utvecklingsområden

Cyber- och rymddomänerna blir över tiden allt viktigare – teknikutvecklingen accelererar ytterligare och operationsmiljön kan förändras på ett avgörande sätt.

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.