Bandschaktare 18T

När nya vägar ska anläggas, eller stora mängder jord flyttas, visar bandschaktare 18T (Cat D6R) sitt rätta värde. Ingen annan maskin banar väg för militären med samma styrka och precision.

Bandschaktare 18 T.
Bandschaktare 18 T.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Framkomlighet är a och o för Försvarsmaktens möjlighet att agera effektivt, och Bandschaktare 18T är dess främsta vapen för att säkra denna rörlighet.

"Cat" står för Caterpillar, som är namnet på det amerikanska företag som tillverkar maskinen. 18T är en bandgående schaktmaskin med 10,5 liters dieselmotor, specifikt byggd för att på kort tid flytta stora mängder jord och sten. Med hjälp av GPS-mätning kan operatören även försäkra sig om att vägbanan har korrekt höjd och lutning. Schaktbladet hos 18T går att höja och sänka vid behov, och kan till och med vinklas för exempelvis anläggning av vägbankar.

Den 18 ton tunga bandschaktare 18T ingår i vad Försvarsmakten kallar fältarbetsmateriel, som även innefattar minröjningsfordon och tillfälliga broar. Maskinerna används mest inom landet men är anpassade för insatser utomlands som en del av Försvarsmaktens internationella fältarbetsförband.

Bandschaktare 18T är placerad vid Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö.