Stridsbåt 90 H

Stridsbåt 90H är i första hand avsedd för spaning och snabb transport av trupp och materiel, men kan även sättas in vid strid i skärgårdsmiljö.

Två stridsbåt 90 under övning i Stockholms skärgård.
Två stridsbåt 90 under övning i Stockholms skärgård.
Två stridsbåt 90 under övning i Stockholms skärgård. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

Amfibiebataljonen lever mycket på sin snabbrörlighet, och ett av de verktyg som används är stridsbåt 90H  "H" i namnet betyder "halv" och syftar på att en halv pluton – 18 man – i full stridsutrustning får plats i en stridsbåt 90. Alternativt kan tre ton vapen eller annan utrustning lastas. Fartygen har genomgått livstidsförlängning där bland annat motorerna ersatts med nya efter 30 års tjänstgöring.

Det finns även en HS-version för internationella insatser, där "S" står för "Skydd". Dessa 27 båtar har extra skydd mot splitter och CBRN-stridsmedel (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära vapen).

Stridsbåt 90H har aluminiumskrov och dubbla vattenjetmotorer. Bestyckningen består normalt av tre tunga kulsprutor, men kan även innefatta granatspruta samt räls för fällning av minor och sjunkbomber.

Stridsbåten används också av Marinbasen och Hemvärnet, även där för att transportera soldater.