Stridsbåt 90 H

Stridsbåt 90H är i första hand avsedd för spaning och snabb transport av trupp och materiel, men kan även sättas in vid strid i skärgårdsmiljö.

Stridsbåt 90H under en övning i Karlskrona skärgård. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Amfibiebataljonen lever mycket på sin snabbrörlighet, och det verktyg de använder heter Stridsbåt 90H. "H" i namnet betyder "halv" och syftar på att en halv pluton – 18 man – i full stridsutrustning får plats i en Stridsbåt 90. Eller tre ton vapen eller annan utrustning.

Det finns även en HS-version för internationella insatser, där "S" står för "Skydd". Dessa 27 båtar har extra skydd mot splitter och CBRN-stridsmedel (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära vapen). Slutligen finns det även en avskalad E-variant (för "Enkel") som har plats för bara tio man men i gengäld når en topphastighet av 40 knop, jämfört med 30 knop för H-varianten. Stridsbåt 90E utgick ur Försvarsmaktens organisation i början av 2000-talet.

Stridsbåt 90H har aluminiumskrov och dubbla vattenjetmotorer. Bestyckningen består normalt av tre tunga kulsprutor, men kan även innefatta granatspruta samt räls för fällning av minor och sjunkbomber.

Stridsbåten används också av Marinbasen och Hemvärnet.

Fakta

Längd: 15,9 m

Bredd: 3,8 m

Höjd från masttopp: 5 m

Djupgående: 0,8 m

Deplacement: 15,4 ton

Maxfart: Cirka 30 knop

Besättning: 4 man

Lastkapacitet: 18 passagerare eller 3 ton last

Räckvidd: 320 nautiska mil (cirka 525 km)

Huvudmaskineri: 2 x Scania DSI14 V8 (14 liter, turbo, intercooler) om 625 hk/st alternativt 675 hk/st

Framdrivning: 2 FF-Jet 450 vattenaggregat

Bränslemängd: 2 250 liter

Beväpning: 3 tunga kulsprutor 12,7 mm, 4 minor eller 6 sjunkbomber
Skydd mot finkalibrig eld: 7,62 mm Nato-projektil

Tillverkare: Dockstavarvet AB, Gotlandsvarv AB