Skyddsmask 90

Medarbetare som riskerar att utsättas för kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel kan skydda ansikte och luftvägar med skyddsmask 90.

Skyddsmask 90.
Skyddsmask 90.
Skyddsmask 90 Foto: Försvarsmakten

Skyddsmask 90 skyddar ansikte och andningsvägar mot biologiska och kemiska stridsmedel, radioaktivt damm, tårgas, sotpartiklar och värmestrålning. Skyddstiden för filter 90 är minst 100 timmars användning mot kemiska stridsmedel. Skyddsmasken kan kompletteras med industrifilter för ytterligare skydd mot industrikemikalier. I masken finns både dryckesfunktion och talförstärkning.

Man får (enligt militära säkerhetsbestämmelser, SäkI) framföra fordon på allmän väg med skyddsmasken på.