Helikopter 16

Helikopter 16 köptes in rekordsnabbt och sattes direkt in i insatsen i Afghanistan. Dess främsta uppgift där var som ambulanshelikopter.

Helikopter 16 i luften.
Helikopter 16 i luften.
Helikopter 16 under Försvarsmaktens huvudflygdag på Malmen utanför Linköping 2012. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Soldater springer mot helikopter.
13:e telekrigbataljonen övar traumaakutsjukvård under 2014. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Amerikanska Blackhawk UH-60 är troligen den helikopter som är bäst känd bland den svenska allmänheten. I Försvarsmaktens system heter den helikopter 16 och är det senaste tillskottet till den svenska helikopterflottan.

15 exemplar av helikopter 16 köptes in för att främst ersätta Helikopter 10 Super Puma. Den är något lättare och snabbare än sin föregångare, med en topphastighet på 280 km/h. Dess uppgifter är framför allt olika typer av transporter; trupp, materiel eller sjuktransporter. Materiel kan transporteras både i kabinen eller hängande under helikopter för att på så sätt göra plats i kabinen för de soldaterna som ska använda materielen. Upp till fyra bårar får plats vid sjuktransport och då kan besättningen på normalt fyra personer utökas med två läkare/sjuksköterskor.

De svenska helikoptrarna är av typen UH-60M, som är den mest moderna varianten av Blackhawk-helikoptern. Bland annat är de försedda med IR-dämpare som minskar helikopterns infraröda strålning och gör den svårare att hitta för värmesökande robotar. Som alla helikoptrar i Försvarsmakten är den utrustad med vinsch för att kunna släppa av eller hämta upp personer eller utrustning på platser där det inte går att landa.