Hur kommunicerar vi under insatsen?

Att hålla kontakten under tjänstgöring utomlands gör det lättare att återuppta och till och med fördjupa relationer efter hemkomsten. Det finns olika sätt att gå till väga.

Utlandsveteran tillsammans med anhörig sitter bredvid varandra.
Jerry och Karin har genomfört fyra internationella insatser tillsammans.
Soldater flätar håret under den sista operationen inom ramen för Sveriges bidrag till FN-insatsen MINUSMA i Mali.
Soldater flätar håret under den sista operationen inom ramen för Sveriges bidrag till FN-insatsen MINUSMA i Mali. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

SKRIV BREV ELLER MEJL

Under en insats kan det av olika anledningar vara svårt att nå varandra via telefon, därför blir brev eller mejl ett bra sätt att hålla kontakten som anhörig. Att sätta sig ned och skriva kan också göra det enklare att sätta ord på känslor och hålla den andre uppdaterad på vad som händer i vardagen hemma i Sverige.

SÄG DET MED BILDER

Om man får följa vardagslivet hemma blir det ofta också lättare att återgå till det efter avslutad insats. Därför är det ofta uppskttat av tjänstgörande att få bilder hemifrån skickade till sig.

Vänder man på det blir det också lättare att få en uppfattning om hur vardagen är i insatsområdet om den anställde kan dela med sig av bilder på till exempel boende, var och vad man äter, vad det är för väder, vilka kläder man har på sig och vilka man umgås med. På så sätt underlättas de anhörigas förståelse för hur de anställda har det och vad man går igenom. Den här typen av ömsesidigt utbyte kan göra det enklare att förstå och ta till sig av berättelser från insatsen samtidigt som den anställde får se att det liv den tillfälligt lämnat fortfarande finns kvar när man kommer hem.

Var dock medveten om att det kan finnas restriktioner kring vad den tjänstgörande kan dela med sig av, både vad gäller bilder och det som sker i området.

Militärkvinna i kontakt med lokalbefolkningen.
Militärkvinna i kontakt med lokalbefolkningen.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Kvinna med spelkort.
Foto: Jesper Moldvik
Man gör vapenvård och skriver brev.
Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten/SWEDISH ARMED FORCES
Man på militärfordon.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Uniformerad man skriver brev.
Foto: Jesper Moldvik
Män bär säckar.
Foto: Jesper Moldvik
Mobiltelefon på filt.
Foto: Jesper Moldvik
Uniformerade marscherar mot helikopter.
Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

TA TILL VARA PÅ LEDIGHETEN

Under en internationell insats får den som tjänstgör oftast möjlighet att komma hem på ledighet (så kallad ”leave”). Både som anhörig och anställd är det självklart högt emotsedda stunder, som det gäller att ta tillvara på.

Samtidigt är det viktigt att inte bygga upp för stora förväntningar inför en ledighet. Tidpunkten kan ibland förändras eller i värsta fall helt ställas in. Det kan bero på verksamheten i insatsområdet eller logistiska orsaker, som att transporter ställs in eller att vädret begränsar resandet.

RISKER VID INTERNATIONELL TJÄNSTGÖRING

Det finns alltid risker kopplade till tjänstgöring i en internationell insats. Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med utbildning, träning, och riskanalys för att minimera skador på personalen och olyckor. Det kan handla om trafiksituationen, sjukdomar eller hot från olika aktörer i ett insatsområde. Inför och under insatsen utbildas därför personalen i och informeras om de hot- och risksituationer som insatsen innebär, som en del av det kontinuerliga hot- och riskarbetet.

OM NÅGOT INTRÄFFAR I INSATSOMRÅDET

Om något allvarligt inträffar och någon blir sjuk, skadas eller dör kontaktas du  av Försvarsmakten. Inför en insats får den tjänstgörande ange två närmast anhöriga. Om något skulle hända är det i första hand den som är angiven som anhörig 1 som blir kontaktad och om Försvarsmakten inte får tag i denne kontaktas anhörig 2. Det är mycket viktigt att de som anmäls som anhöriga är rustade att ta emot svåra budskap och har god förankring i den tjänstgörandes övriga sociala nätverk. Det är dessutom dessa två som kan få extra stödjande åtgärder om så behövs.  

Den försvarsgrensstab (armé, flyg eller marin) som leder insatsen är den som sköter kontakten med anhöriga. I de flesta fall är det vakthavande befäl (VB) tillsammans med en läkare som inledningsvis kontaktar anhöriga. Du kommer sedan att tilldelas en kontaktperson som stödjer dig och familjemedlemmar den första tiden. 

OM NÅGOT SKULLE HÄNDA HEMMA

Även på hemmaplan kan allvarliga situationer uppstå. Om något sådant skulle hända, och man snabbt behöver komma i kontakt med den som tjänstgör, ska man som anhörig kontakta vakthavande befäl (VB) vid den försvarsgrensstab eller det förband som har ansvar för uppdraget.

VB finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar, och kan kontaktas vid mycket akuta situationer. VB kommer att se till att den tjänstgörande informeras så snart som möjligt.