Steadfast Defender 2024

Sverige deltar våren 2024 i Natos Steadfast Defender 24 (STDE24) som är en övningsserie bestående av flera övningar och operationer.

Soldater
Soldater
Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Archers
Foto: David Carr/Försvarsmakten
F 35
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Steadfast Defender pågår från mitten av januari till juni och är den största Natoövningsserien på decennier. Den genomförs för att tydligt visa upp alliansens förmåga att avskräcka motståndare och demonstrera Natos förmåga att förstärka Europa. Det övas genom att flytta trupper över Atlanten från Nordamerika till Europa.

Illustration röd stridsvagn och fyra blå soldater
Sammanfattning av Steadfast Defender 2024.

Alla 31 medlemsländer inklusive Sverige ingår i övningsserien, totalt deltar 90 000 soldater.

Del ett
Förflyttningar av trupper från Nordamerika till Europa. Övningsscenariot bygger på att förstärkningen sker under en förhöjd hotnivå.

Del två
Genomförs i Europa och består av 18 nationella övningar med internationella deltagare. Syftet är att demonstrera Natos förmåga att leda nationella förmågor i samtliga domäner; luft, land, sjö, rymd och cyber.

Sverige är med bland annat i övningarna Nordic Response (NR24), marinövningen Baltops, Immediate Response 24 och Swift Response 24. Försvarsmakten deltar med delar av armén, flygvapnet, marinen, hemvärnet samt försvarsgemensamma förband.

Övningsserien är ett stående inslag som planeras att genomföras var tredje år. Övningen leds och planeras av Natos militärstrategiska högkvarter i Europa, SHAPE.
STDE24 har varit planerad i många år och är inte riktad mot något specifikt land.

Läs mer om Steadfast Defender 2024 på Natos webbplats

Nu i mars övar tusentals svenska soldater tillsammans med Nato-förband på Nordkalotten. Det sker inom den norskledda övningen Nordic Response 2024. Förfrågningar från media ska skickas till den norska försvarsmakten. Här hittar du kontaktsidan för media.