Just nu 2020

Just nu var en varumärkesbyggande kampanj som fokuserade på att visa vad Försvarsmakten gör just nu för att säkra fred och frihet och försvara Sverige...

Många har många frågor 2020

Fortsättning på kampanjen med samma namn som inleddes 2018.

Kampenjen "Till Framtidens försvar".

Till framtidens försvar 2019

Kampanjen under hösten 2019 hade ett tydligt framtidstema. Syftet var att beskriva Försvarsmaktens relevans, att öka förståelsen för varför ett...

Kom som du är 2019

Försvarsmakten lanserade under våren 2019 en kampanj för att locka unga kvinnor till organisationen. Kampanjen visade upp flera färgstarka...

Vi låter Sverige vara i fred 2018

Fortsättning på kampanjen med samma namn som inleddes 2017.

Kampanjfilm Många har många frågor.

Många har många frågor 2018

Med kampanjen “Många har många frågor” ville Försvarsmakten framför allt locka unga kvinnor att söka sig till myndigheten. En ökad jämställdhet inom...

Vi låter Sverige vara i fred 2017

Alla vet att Sverige har ett försvar, men få vet vad personal i Försvarsmakten verkligen gör. Det var tesen inför 2017 års kampanj ”Vi låter Sverige...

Visningsbild video under kampanjen Hur många skäl behöver du? Endast för användning i detta sammanhang.

Hur många skäl behöver du? 2017

2017 genomfördes kampanjen ”Hur många skäl behöver du?”, en rekryteringskampanj riktad mot unga, som pekade på olika skäl till att gå med i försvaret....

Visningsbild för filmen Du nya du fria. Endast för användning i detta syfte.

Du nya du fria 2016

Många av de friheter som gör Sverige till Sverige, ses som extrema i andras ögon. I våra ögon är de extremt viktiga att försvara. Vi står upp för...

Får ej användas!

Försvarsmaktens träningsklubb 2016

Försvarsmaktens träningsklubb lanserades 2016 med en kampanj som syftade till att förmedla större öppenhet än tidigare, främst genom att bjuda in till...

Visningsbild för video i kampanjen Är du officer utan att veta om det? Endast för användning i detta sammanhang.

Är du officer utan att veta om det? 2015

2015 genomfördes kampanjen “Är du officer utan att veta om det”? Målet var att öka kunskapen om officersyrket för att få fler att söka...

Kampanjarkiv. Som vilket annat jobb som helt. Nästan.

Som vilket annat jobb som helst 2014

Med kampanjen “Som vilket annat jobb som helst. Nästan.” ville Försvarsmakten locka fler att söka jobb hos dem. Man ville också visa att en...

Kampanjarkiv. Det är mycket nu.

Det är mycket nu 2013

Kampanjen Det är mycket nu gjordes under hösten 2013 för att rekrytera folk till GMU (Grundläggande militär utbildning). Tanken var att visa...

Kampanjarkiv. Vad håller du på med?

Vad håller du på med 2013

Rekryteringskampanjen Vad håller du på med? syftade till att få människor att tänka efter vad de egentligen gör av sin tid, och föreslå något att ägna...

Kampanjarkiv. Det där löser sig nog.

Det där löser sig nog 2012

Rekryteringskampanj 2012 som belyser att konflikthärdar, områden drabbade av naturkatastrofer och hotsituationer faktiskt inte är något som “löser...

Kampanjarkiv. Vem bryr sig?

Vem bryr sig 2012

Den andra delen i kampanjen som inleddes 2011, och som syftar till att rekrytera folk till GMU (Grundläggande militär utbildning). Kampanjen kopplar...

Kampanjarkiv. Välkommen till vår verklighet.

Välkommen till vår verklighet 2011

Rekryteringskampanj som är utformad för att nå en bred målgrupp för att kunna rekrytera ett stort antal människor. En bärande del är att visa en...