För dig som är i skärgården på vintern

Trots att kylan och isen under delar av vinterhalvåret lägger sig på våra svenska insjöar och kustvatten förekommer såväl civil som militär sjöfart året om längs med hela Sveriges kust. För dig som planerar att åka skridskor, eller av annan anledning tänker vistas på isen, är det viktigt att vara medveten om när, var och hur det kan görs på ett säkert sätt.

Bogserbåt på frusen sjö.
Bogserbåt på frusen sjö.
Bogserbåt från Försvarsmakten övar på att bryta is. Foto: Fredrik Berglind/Försvarsmakten
Svävare på sjö.
Försvarsmakten måste öva i våra skärgårdar runt kusten även när isen ligger. Foto: Försvarsmakten

På den här sidan ger Försvarsmakten råd kring hur alla ska kunna vistas tillsammans i skärgården under vinterhalvåret på ett säkert sätt.

Var uppmärksam på isens tillstånd

I anslutning till våra skyddsobjekt och övningsområden runt om i skärgården pågår verksamhet året om. Det innebär att isen, trots att den inte är bruten, kan ha påverkats av fartyg i närområdet, svävare eller helikoptrar. Som skridskoåkare bör du därför undvika att vistas på isen i närheten av Försvarsmaktens skyddsobjekt eller övningsområden.

Risk för uppkomna is-rännor

För att säkerställa att Försvarsmakten hela tiden har den rörlighet som krävs för att upprätthålla beredskap bryts isrännor med relativt kort varsel. Särskild försiktighet bör därför iakttas vid följande platser runt om i Sverige där Försvarsmaktens fartyg ofta förekommer:

Stockholmsområdet

 • Utanför örlogshamnen Berga (Horsfjärden, Haninge kommun)
 • Mellan örlogshamnen Berga och Kyrkviken Utö, samt Ryssviken/Nabb, Utö
 • Från örlogshamnen Berga genom Långbälingsund
 • Mellan örlogshamnen Berga och örlogshamnen Muskö
 • Utanför örlogshamnen Muskö (Mälbyfjärden)
 • Från örlogshamnen Muskö genom Skramsösund och sydvart mot lotslederna

Göteborgsområdet

 • Utanför Örlogshamnen Göteborg/Göteborgs garnison
 • Mellan lots-/fyrleden och Känsö
 • Mellan Asperö-Köpstadsö genom korshamnsskären, ut i ryskefjorden och förbi Brännö.
 • Skärgårdsskjutfältet innehållande Känsö, Galterö, Stora Stårholmen, Stora och Lilla Rävholmen
 • Känsö hamn kommer hållas helt isfri

Skredsviksområdet

 • Utanför örlogshamnen Skredsvik
 • Från örlogshamnen Skredsvik, genom Gullmarn och ut till lotsleden

Karlskronaområdet

 • Mellan Örlogshamnen och Försänkningen
 • Mellan Örlogshamnen och Karlskronavarvet (Saab Kockums)
 • Mellan Karlskronavarvet (Saab Kockums) och Försänkningen
 • Mellan Örlogshamnen och södra Bollösund via Västra fjärden
 • Mellan Örlogshamnen och övningsrutan på Östra fjärden (mellan Knösö och Sturkö norra udde)
 • Området runt Trashalla på Aspö

Karlshamnsområdet

 • Området runt Kastellet/Avmagnetiseringsstationen

Förebygg olyckor genom rätt förberedelser

Med rätt kunskap och utrustning kan många olyckor förebyggas. Här hittar du några tips, hämtade från Issäkerhetsrådet, att tänka på innan, under och efter din vistelse på isen;

 • Var aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig ispik, isdubbar, räddningslina och ryggsäck ut på isen.
 • Prova alltid isen med en ispik om du är osäker
 • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 cm tjock.
 • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde i händelse -  den förlängda armen
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

För mer information om säkerhet på isen, besök www.issakerhet.se.