Södra militärregionen

Militärregion syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Västra militärregionen

Militärregion väst omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län.

Mellersta militärregionen

Militärregion mitt omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Norra militärregionen

Militärregion nord omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.