Militärregion Syd

Militärregion syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Militärregion Väst

Militärregion väst omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län.

Militärregion Mitt

Militärregion mitt omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Militärregion Nord

Militärregion nord omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.