Transportemballage CBRN

Prover av CBRN-material måste kunna transporteras på ett säkert sätt till ett laboratorium för analys utan risk för läckage eller spridning på vägen dit.

Transportemballage CBRN
Transportemballage CBRN
Transportemballage CBRN Foto: Försvarsmakten

Transportemballage CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära ämnen) är till för att säkert kunna transportera prover mellan provtagningsplats och analyslabb. Emballaget är godkänt för järnvägs-, landsvägs-, terräng-, sjö- och flygtransporter, utan risk för läckage eller spridning av ämnet till omgivningen.

Emballaget består i huvudsak av ett ytteremballage och en transportbehållare. Ytteremballaget är tillverkat av plywood med förstärkta kanter av aluminium. Transportbehållaren är tillverkad av rostfritt syrafast stål och består av en stålbehållare, ett stållock, två stötdämpande insatser, ett stötdämpande lock med propp, en tätningsring och absorbentmaterial.

När provet är förpackat ska alla transportdokument fyllas i och emballaget ska märkas ut med rätt UN-skylt. Därefter är provet klart för transport till kontrakterat analyslaboratorium.