Stöd till film- och tv-produktioner

Försvarsmakten ser ett stort värde i att dokumentera och exponera verksamheten och ser positivt på att stödja film- och tv-produktioner genom medverkan. Inte minst för att det kan bidra till en ökad kunskap i det civila samhället om Försvarsmakten och om behovet av ett försvar.

20080316 N'Djamena, Tchad

Det svenska EU-förbandet TD01 väcker stort medialt intresse. Under söndagen följde franska TV24 och den belgiska försvarsmaktens informationsavdelning en grupp under en fotpatrull i närheten av Camp Europa i Tchads huvudstad N'Djamena.

Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
20080316 N'Djamena, Tchad

Det svenska EU-förbandet TD01 väcker stort medialt intresse. Under söndagen följde franska TV24 och den belgiska försvarsmaktens informationsavdelning en grupp under en fotpatrull i närheten av Camp Europa i Tchads huvudstad N'Djamena.

Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

Vi är noga med att vår medverkan alltid sker utifrån perspektivet att en så rättvis och korrekt bild som möjligt ges av Försvarsmakten och inte strider mot vår värdegrund. 

Av trovärdighetsskäl betalar vi aldrig för vår medverkan. 

Försvarsmakten kan inte åta sig uppdraget av konkurrensskäl om det efterfrågade stödet kan ges av någon annan, till exempel när det gäller rekvisita eller statister. Förfrågan om filmuppdrag och övriga produktioner går genom Försvarsmaktens kommunikationsavdelning för ett första godkännande.

Skicka din förfrågan till exp-hkv@mil.se och svara på följande frågor så återkommer vi inom tre veckor:

  • Synopsis om produktionen, med tidpunkter och eventuell resursåtgång
  • Beskrivning  av produktionsbolaget