Dosimeter 61

Den enskilde soldaten kan kontrollera vilken strålning han eller hon personligen utsätts för genom dosimeter 61, en personlig strålningsmätare som hängs runt halsen.

Dosimeter 61
Dosimeter 61
Dosimeter 61 Foto: Försvarsmakten

Dosimeter 61 är en personlig elektronisk dosimeter som mäter röntgen- och gammastrålning. Den bärs lämpligen närmast kroppen i en bärrem runt halsen.

Dosimeter 61 kan både visa den  ackumulerade dosen och mängden strålning per timme. När ett gränsvärde överskrids larmar dosimetern. Den aktiveras och avläses med registreringsenhet 61 som sedan lagrar den avlästa informationen i en databas.