Forskning och utveckling

Krigshistorien är full av exempel på hur numerärt underlägsna styrkor visar sig slagkraftiga tack vare mer avancerad teknologi. Särskilt för en liten befolkning är det absolut nödvändigt att ligga långt framme inom forskning och utveckling.

VIDSEL20130313. Flygvapnet genomför en övning som inriktar sig på teknik, taktik och procedurer för piloterna (TTP13). COMAO, composite air operation eller på svenska: Övning med stora flygförband. Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.
VIDSEL20130313. Flygvapnet genomför en övning som inriktar sig på teknik, taktik och procedurer för piloterna (TTP13). COMAO, composite air operation eller på svenska: Övning med stora flygförband. Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.
Flygvapnet genomför en övning som inriktar sig på teknik, taktik och procedurer för piloterna. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Forskning och utveckling, FoU, inom Försvarsmakten fokuserar på två områden – att bygga upp kunskap och att leverera resultaten till insatsförband och enheter som producerar utrustning. Den kunskap som genereras ska ge Försvarsmakten det underlag den behöver för att fatta beslut om hur hotbilden ser ut och utvecklas i ett visst läge. Den är även av vikt för att bestämma vilka motåtgärder som behövs i form av materiel och taktiskt uppträdande, samt för att klarlägga vilka medvetna risker myndigheten tar.

Forskningen inom Försvarsmakten håller hög kvalitet och är en viktig del av Sveriges informations- och kunskapsutbyte med andra länder och organisationer, ett samarbete som bara blir viktigare med tiden.

Överföringen av forskningsresultat till insatsorganisationen kan göras i form av, till exempel, studier om nya koncept för strategi eller logistikledning, men även av färdigutvecklad teknik som termitlansar för oskadliggörande av sjöminor. Större delen av teknikutvecklingen är långsiktig och normalt kommer endast en mindre del av den till nytta inom det första året. En del av de beslut som tas nu angående Gripen bygger på forskning som utfördes för över tio år sedan.

Försvarsmakten stöder även andra forskningsprojekt som vidareutveckling av flygsimulatorer vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum och operativa analyser för Högkvarterets räkning. Likaså stöds det civila Nationella flygtekniska programmet vars mål är att öka den flygrelaterade forskningen vid svenska universitet.