Försvarsmaktens ledning

Försvarsmaktens ledning är en grupp av de högsta cheferna som samordnar verksamheten och ger överbefälhavaren råd i betydelsefulla frågor.

Medlemmarna har både militär och civil bakgrund och tillsammans är de rådgivande till ÖB i frågor om exempelvis verksamhetsledning, militärstrategi och hur Försvarsmakten som myndighet ska utvecklas utifrån det uppdrag som har bestämts av riksdag och regering. 

Försvarsmaktens ledning består av:

Micael Bydén

Överbefälhavare, General
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
General Micael Bydén blir ny överbefälhavare för Försvarsmakten från 1 oktober 2015.

Mikael Granholm

Generaldirektör
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Generaldirektör Mikael Granholm.

Michael Claesson

Chef för försvarsstaben, Generallöjtnant
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Michael Claesson, insatschef.

Thomas Nilsson

Chef för Must, Generallöjtnant
E-post:
Thomas Nilsson i uniform vid en svensk flagga

Carl-Johan Edström

Chef för operationsledningen, Generallöjtnant
E-post:
Carl-Johan Edström. Flygvapenchef från och med den 1 oktober 2019.

Helena Thunander-Holmstedt

Ekonomidirektör
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Helena Thunander-Holmstedt, ekonomidirektör.

Carin Bratt

Chefsjurist
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Carin Bratt, chefsjurist.

Kim-Lena Ekvall Svedenblad

Personaldirektör
E-post:
Nya personaldirektören Kim-Lena Ekvall Svedenblad.

Anna Siverstig

Kommunikationsdirektör, Brigadgeneral
Telefon: 08- 788 75 00
E-post:
Överste Anna Siverstig, chef Luftstridsskolan