Totalförsvarsplikt

I Sverige har vi totalförsvarsplikt. Den omfattar alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige.

Rekryter vid P7
Rekryter vid P7
Värnplikt inom militären är en typ av totalförsvarsplikt. Värnplikt omfattar bland annat grundutbildning. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Totalförsvarsplikt infördes i Sverige 1995 och gäller alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige. Till skillnad från den tidigare allmänna värnplikten omfattar totalförsvarsplikten, sedan riksdagsbeslutet som fattades 2010, både män och kvinnor och som namnet antyder gäller den alla delar av landets försvar – inte bara det militära. Det kan alltså handla om allt från att bära vapen i strid, traditionell militärtjänst, till att hjälpa till vid stora olyckor eller naturkatastrofer.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • värnplikt inom militären,
  • civilplikt inom till exempel räddningstjänsten, och
  • allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.

Minderåriga, dvs. de som ännu inte fyllt 18 år, är undantagna från väpnad strid och kan tilldelas andra uppgifter, som till exempel att visa vägen till skyddsrum eller liknande.

Den som vägrar utföra totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap är den övre gränsen vid vägran att utföra totalförsvarsplikt fyra års fängelse. Varje vuxen person i Sverige har en plikt och skyldighet att värna om landets försvar.

Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att fullgöra mönstring respektive grundutbildning med värnplikt.