Minröjningsfartyg Koster

Redan när de byggdes på 1980-talet blev fartygen i Kosterklass Sveriges främsta försvar mot sjöminor. Efter modifieringar i början av 2000-talet har de uppgraderats till några av världens främsta minröjningsfartyg.

Minröjningsfartyg typ Koster
Minröjningsfartyg typ Koster
HMS Kullen, ett fartyg i Kosterklass. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Kullen och HMS Ven, minröjningsfartyg i Kosterklass vid kaj, tillhör Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.
HMS Kullen och HMS Ven vid hemmakajen i Berga. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
HMS Kullen, ett minröjningsfartyg i Kosterklass, tillhör Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.
HMS Kullen Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Den nya Kosterklassen av minröjningsfartyg består av fem fartyg.Ytterligare två togs ur tjänst i samband med ombyggnaden, bland annat HMS Landsort, som från början hade givit fartygsklassen sitt namn – Landsortsklass.

Förutom huvuduppgiften minröjning kan båtarna göra insatser med minor, sjunkbomber och granater vid ubåtsjakt. De kan även utföra traditionell "manuell" minsvepning med vajrar och lägga ut egna minor.

Båtarnas skrov är tillverkade i polyester kring en kärna av PVC-plast, vilket gör att de inte drar till sig minor och står emot detonationer bättre än andra material. Bland de modifieringar som inleddes i början av 2000-talet märks förbättrad sonar för att leta efter minor under vattnet, ett nytt stridsledningssystem och nya fjärrstyrda undervattensfarkoster.

Fartygen i Kosterklass är även bestyckade med 40-millimeters automatkanoner med radarstödd eldledning, vilket ger dem ett mer avancerat luftförsvar än något annat minröjningsfartyg i världen.