Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer 6, 2018

Trident Juncture. Det bästa från superövningen.

Sidan 24.

Året i bilder. Ett försvar på offensiven. 

Sidan 46.

Lv 6 drillas i USA. 

Sidan 14.

På spaning i Mali.

Sidan 60.

Försvarets forum nummer 6, 2018

Utgivningsdagar 2019: 26 februari, 25 april, 18 juni, 12 september, 29 oktober och 18 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se