Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 1 2021

Vår växande förmåga under ytan

Följ med ombord på HMS Uppland, som nyligen genomgått en uppgradering som gör en redan vass ubåt ännu farligare.
Sidan 40

Bombsäkra

EOD-gruppen på SkyddC backar inte för bomber och granater.
Sidan 26

Nya hot i luften 

Så förbereder sig Försvarsmakten för att möta det nya hotet i skyn – hobbydrönarna.
Sidan 20

Rysk fregatt mot Sverige 

När ett ryskt fartyg satte kurs mot Sverige – och blottade vår svaghet.
Sidan 64

Så klarar vi jobbet hemifrån

Pandemin ställer nya krav på många av Försvarsmaktens medarbetare. 
Sidan 50

Försvarets forum nummer 1, 2021

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se