Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 3 2023

SKARPT KORVETTBESÖK

Följ med ombord på HMS Nyköping, en av de korvetter som ingår i den ständiga sjöövervakningen som sker runt Sveriges kuster.
sidan 40

UKRAINASTÖDET​​​

Stödtransporterna till Ukraina rivstartade för drygt ett år sedan. Vi träffade tre som var med från början.
sidan 50

NATOINSIKTER

Natoexperten Ann-Sofie Dahl om förändringarna som väntar. Läs också om Försvarsmaktens förberedelser och om hur finska försvarsmakten upplevde anslutningen.  
sidan 14-19

UT UR SUDAN

Mellan den 20 och 26 april evakuerade Försvarsmakten 175 personer ur Sudan, i en operation som genomfördes under svåra förhållanden.
sidan 20

TORNSVALOR

De flygspanande kvinnorna spelade en betydande roll under beredskapstiden på 40-talet.
sidan 60

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 3, 2023

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Peder Ohlsson, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se