Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 2 2022

AMF 4 SÄKRAR FLÖDET

I inloppet till Göteborgs hamn ligger ett av Sveriges nygamla regementen, Älvsborgs amfibieregemente AMF 4. Deras huvuduppgift: säkra flödet av varor till och från Sverige.
Sidan 26

COLD RESPONSE 2022

Generöst bildreportage om övningen i norr med 35 000 deltagare från 27 länder.
Sidan 20

HAN MESSAR MED SOLDATERNA I UKRAINA

Möt major Roger Djupsjö som har utbildat ukrainska soldater och fortfarande har kontakt med flera av dem.
Sidan 14

RO-SUGNA VPL

Intresset för reservofficersutbildningen är rekordstort hos värnpliktiga. Möt två som sökt den.
Sidan 47

HISTORIA: MED USA MOT BARBARESKSTATERNA

Om kriget i Libyen tillsammans med USA - under 1800-talets första år.
Sidan 56

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 2, 2022

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se