Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 4 2022

MED SPECIALFÖRBANDEN I MALI

Under drygt ett år deltog svenska specialförband i den multinationella specialförbandsstyrkan Task Force Takuba i Mali och Niger, i huvudsak som helikopterburen snabbinsatsstyrka. Insatsen är den mest omfattande specialförbandsinsats som Sverige genomfört.
Sidan 34

INRYCKSFEST I NORR

För första gången på över 20 år ryckte värnpliktiga ungdomar in i Sollefteå och Falun – på I 21 respektive I 13.
Sidan 18

INFÖR NATO

Thomas Nilsson leder Försvarsmaktens arbete inför en Nato-anslutning. ”Vi har förmågor som gör skillnad för Nato.”
Sidan 16

HISTORIA: DE SVENSKA PANSARTÅGEN

Svenska pansartåg ingick i försvaret av ränsen mot Narvik efter Tysklands angrepp på Norge 1940. Men tågens historia blev kort trots deras goda eldkraft.
Sidan 54

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 4, 2022

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Peder Ohlsson, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se