Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Nummer 4, 2019

Militära medaljhopp

Vi möter några av svenskarna inför militär-OS i Kina. 

Sidan 32.

Estoniakatastrofen 25 år

Ytbärgaren Torbjörn Olsen räddade sex människor den dramatiska natten.

Sidan 24.

Extrem lycka

Swedish Armed Forces Adventure Team vann tävlingen Åre-Ålesund efter 106 timmars slit. 

Sidan 58.

Kalla kriget

Dykgruppen på vinterenheten övade i arktiska Kanada.

Sidan 50.

Försvarets forum nummer 4, 2019

Kommande utgivningsdagar 2019: 29 oktober och 18 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se