Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 6 2022

FLYGSKOLAN FÅR ELEVERNA ATT LYFTA

Flygskolan i Linköping hjälper eleverna att förverkliga sin drömmar om ett jobb i överljudsfart. Försvarets Forum besökte skolan som även hyllas för sina metoder.
Sidan 40

ÖB OM MÄRKESÅRET 2022

Möt ÖB Micael Bydén i en personlig intervju om ”året som inte går att jämföra med något annat”.
Sidan 16

DE UTBILDAR UKRAINSKA SOLDATER

Följ med till träningslägret i norra England där svenska instruktörer förbereder dem för strid.
Sidan 20

NATO: HAN LEDER FÖRBEREDELSERNA

Han hade aldrig gjort något liknande och det skulle komma att bli hans tuffaste månader på jobbet. Möt Anders Johnson, en av dem som leder Försvarsmaktens arbete inför anslutningen till Nato.
Sidan 28

HISTORIA: KRIGSPLANERNA INFÖR UNIONSUPPLÖSNINGEN

Stod Sverige och Norge på randen till krig vid unionsupplösningen 1905? Eller var det en styrkedemonstration genom vapenskrammel?
Sidan 72

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 6, 2022

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Peder Ohlsson, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se