Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 3 2024

LUFTVÄRNSRAKETEN

Det starka fokuset på luftvärn blir ytterst påtagligt på Lv 6 i Halmstad.
sidan 22

SKARPA GÄSTER I SKÅNE

Den massiva luftlandsättningen var bara början när Natokompisar kom till Skåne.
sidan 28

INRYCKSCHOCKEN

Ingen av dem hade tänkt göra lumpen. Nu siktar de på en framtid inom Försvarsmakten.
sidan 48

RESERVOFFICERENS RESA

Om kårens utveckling genom tiderna.
sidan 42 

BOMBAT TÅG

Hur stor skada gör egentligen bomber på tåg? Det finns bara ett sätt att ta reda på det. Läs om tågbombningarna i Västmanland på 30-talet.
sidan 56

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 3, 2024

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Anna Siverstig, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se