Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer 3, 2018

OM KATASTROFEN KOMMER. SJUKVÅRDSFÖRMÅGAN TESTAD UNDER STORÖVNING

Sidan 20.

Hyllade hjältar. veteranerna tillbaka i bosnien

Sidan 50.

Ett förtroligt samtal. vi avlyssnar Must

Sidan 32.

Plikten Kallar. Nu rycker de nya rekryterna in

Sidan 44.

Försvarets forum nummer 3, 2018

Kommande utgivningsdagar 2018: 12 september, 29 oktober och 19 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Fredrik Pettersson, tillförordnad chef för kommunikationsavdelningen.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se