Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer 1, 2018

Fokus: Gotland åter i främsta linjen

Sidan 14.

Rådgivarnas roll. Därför är svenskarna kvar i Afghanistan

Sidan 40.

Sverige leder största stabsövningen: Dags för Viking 18

Sidan 28.

Ubåtspersonal testar dyktabellerna

Sidan 34.

Försvarets forum nummer 1, 2018

Utgivningsdagar 2018: 26 februari, 24 april, 25 juni, 12 september, 29 oktober och 19 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Marcela Sylvander.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se