Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Nummer 3, 2019

Fredsmäklarna

Svenskarna grep in när en lokal konflikt i Mali höll på att urarta i blodbad. 

Sidan 44.

Shallow Waters

Unik storövning byggde nordisk förmåga.

Sidan 12.

Brand ombord!

På sjön är man illa ute om fartyget börjar brinna. Därför drillas alla besättningsmän i sjösäkerhet. 

Sidan 24.

Möstersoldater

Historien bakom Försvarsmaktens kamouflagemönster.

Sidan 32.

Försvarets forum nummer 3, 2019

Kommande utgivningsdagar 2019: 12 september, 29 oktober och 18 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se