Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Nummer 1, 2020

Nya marinchefen med sikte på ökad slagkraft

När Ewa Skoog Haslum tog över som marinchef i januari blev hon den första kvinnliga chefen för en försvarsgren.
Sidan 18

Röjdykare i stort bildreportage

Se en av Försvarsmaktens tuffaste utbildningar från insidan.
Sidan 28

Sveriges hemliga antiterrorforskning

Swedec utvecklar metoder för att oskadliggöra bilbomber.
Sidan 12

Amerikanska specialstyrkor tränar Hemvärnet

"Hemvärnet ska bli farligare för motståndaren."
Sidan 37

Försvarets forum nummer 1, 2020

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se