Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 5 2021

U 137 - ubåten som väckte försvaret

Så strandade den ryska ubåten på skäret 1981. Vi har träffat en av jägarsoldaterna som var med.
Sidan 22

Räddningen från Kabul

Läs allt om operationen där 1 150 människor räddades.
Sidan 34

FÖS skolar överlevare

Försvarsmaktens överlevnadsskola vet hur man håller sig vid liv när fienden jagar en och naturens krafter hotar. Och hur man maximerar chanserna till räddning.
Sidan 48

Tidsmaskiner i luften

De flögs lägre, snabbare och mer aggressivt än några andra under kalla kriget. Och de flyger än idag: Viggen, Draken, Lansen, Tunnan och många fler. Med piloter ur Swedish airforce historic flight bakom spakarna.
Sidan 62

Enade ö-krigare

För tredje året i rad övade amerikansk och svensk militär tillsammans i Stockholms skärgård, under ledning av Stockholms amfibieregemente.
Sidan 16

Försvarets forum nummer 5, 2021

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se