Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 2 2021

Livgardet övar strid i bebyggelse

Den 18 mars möter ett trettiotal rekryter från Livgardet fienden. Uppgiften att nedkämpa dem försvåras av stadsmiljön. Framsteg blandas med misstag, lärdomar dras. Följ med på övning i betongen.
Sidan 32

Arktis i fokus

Därför ökar konfliktrisken.
Sidan 16

Här är nya förbandsorten

Försvarets forum reder ut vad Sollefteå har att erbjuda personal som flyttar dit.
Sidan 12

Reservofficerare stärker förmågan

Möt fem som valt att kombinera en civil karriär med ett militärt engagemang.
Sidan 44

Soldathem i tillväxt

När Försvarsmakten växer slår allt fler soldathem upp portarna. Vi har besökt några av dem.
Sidan 54

Försvarets forum nummer 2, 2021

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se