Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 2 2023

MAXAD SKÄRMTID

Hoppmästare och fallskärmstekniker är två nycklar till all fallskärmsverksamhet i Försvarsmakten. De jobbar på Specialförbandens fallskärmsskola.
sidan 28

MALIEPOKEN​​​

Den 21 mars avslutades formellt den svenska delen av FN-insatsen Minusma.
sidan 40

LIVRÄDDARNA

Följ med fotograf Joel Thungren till förödelsen efter jordbävningarna i Turkiet.
sidan 54

DE SER KRIGET I NÄRBILD

Avgående försvarsattaché Björn Vilbern och tillträdande, Hans Granlund, om upplevelserna i Ukraina.
sidan 18

UNIFIL

Nästan 9 000 svenskar tjänstgjorde i Libanon mellan 1980 och 1994.
sidan 58

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 2, 2023

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Peder Ohlsson, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se