Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Nummer 3, 2020

Äntligen muck!  

Första kullen värnpliktiga klara.
Sidan 28

Slutövningar

Så övade armén, marinen, flyget.
Sidan 18

Svenska superkraften

Specialförbanden 25 år.
Sidan 30

Adam fälldes i steget

En av nyckelpersonerna i Försvarsmaktens stöd till samhället berättar om sin tuffa kamp mot viruset.
Sidan 42

Träna som en operatör

Tidigare specialförbandsoperatören Petra Malm ger träningstips.
Sidan 72

Försvarets forum nummer 3, 2020

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se