Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 5 2020

Attackdykare backar aldrig

Sverige har utbildat attackdykare sedan 1955. Deras uppgifter är desamma nu som då: att försvaga fienden genom spaning och sabotage. Och utbildningen lika tuff.
Sidan 36

Ökad skärpa i skarpt läge

Följ två av soldaterna som deltog i beredskapsinsatsen i augusti.
Sidan 25

Livet som pendlare

De har närmare 100 mil till jobbet. Och stortrivs.
Sidan 58

Det osynliga slagfältet

Så ska cybersoldater arbeta.
Sidan 21

Att nå hela vägen

Han genomförde en svensk klassiker på 24 timmar. Lär dig knepen som tog honom hela vägen.
Sidan 74

Försvarets forum nummer 5, 2020

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se