Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer 1, 2019

Artic Shield

Svenska jägarsoldater och finska värnpliktiga samövade norr om polcirkeln.

Sidan 24.

Krigskassan

Den okända historien om reservsedlarna som skulle rädda oss under kalla kriget.

Sidan 44.

I dödens närhet

Mali 09 tränade på att ta farväl av en stupad kamrat. 

Sidan 36.

Northern Wind

Norrbotten invaderas av en norsk brigad i årets största arméövning.

Sidan 14.

Försvarets forum nummer 1, 2019

Utgivningsdagar 2019: 25 april, 18 juni, 12 september, 29 oktober och 18 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se