Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 6 2020

Specialförbandens storövning med USA

Under drygt två veckor i november övade svenska och amerikanska specialförband på delar av den svenska östkusten.
Sidan 26

Året som gick

2020 var ett märkligt år. Mycket blev inställt, men mycket annat blev gjort.
Sidan 42

Gravid på jobbet

Möt tre som vet hur det är att vara gravid på jobbet – och som delar med sig av sina erfarenheter.
Sidan 50

Spanska sjukan 

Så hanterades spanska sjukan i kasernerna.
Sidan 62

Vinnarens väg till Vasan

Långloppslegendaren Oskar Svärd hjälper dig till effektivare träning.
Sidan 64

Försvarets forum nummer 6, 2020

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se