Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Nummer 5, 2019

Kockarnas kamp

Fjärde sjöstridsflottiljen utsåg förbandets främste kock. 

Sidan 18.

Himmelsk styrka

Vi besöker Karlsborg och följer utbildningen av de legendariska fallskärmsjägarna.

Sidan 30.

Blod, svett och bårar

Årets stora sjukvårdsövning testade Södra Älvsborgs sjukhus beredskapsplan. 

Sidan 50.

Miraklet Muskö

Den mäktiga marinbasen fyller 50 år och firar med marinstabens återflytt.

Sidan 54.

Försvarets forum nummer 5, 2019

Kommande utgivningsdagar 2019: 18 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se