Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer 2, 2018

I STRIDENS HETTA. VAD KRÄVS FÖR ATT LEDA SITT FÖRBAND I STRID?

Sidan 28.

FM 02. Flygande förband levererar

Sidan 34.

Årets kanonövning. Artilleribataljonen över med hela manskapet

Sidan 14.

#Metoo. Så stoppar vi kränkningarna inom Försvarsmakten

Sidan 26.

Försvarets forum nummer 2, 2018

Kommande utgivningsdagar 2018: 25 juni, 12 september, 29 oktober och 19 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Fredrik Pettersson, tillförordnad chef för kommunikationsavdelningen.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se