Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer 5, 2018

Nya perspektiv. Mångfald ger effekt.

Sidan 25.

Trident Juncture. Dags för årets jätteövning!

Sidan 12.

Vår man i Kongo. Bengt om livet som FN-observatör.

Sidan 46.

Vassare armé, marin och flygvapen. Cheferna om de nya staberna.

Sidan 36.

Försvarets forum nummer 5, 2018

Kommande utgivningsdagar 2018: 19 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Mats Ström, tillförordnad kommunikationsdirektör.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se