Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 4 2020

En i gänget

Prins Carl Philip om jobbet på Högkvarteret.
Sidan 50

Superövningen i Östersjön

Bildreportage från Baltops 20.
Sidan 18

Historiskt inryck

Värnpliktiga åter på Gotland.
Sidan 22

Brobyggare

Möt vår man i Paris - försvarsattaché Per Åkerblom.
Sidan 38

Bli hög på cykel

Vad driver en man att cykla 120 mil på tio dagar - på en cykel från 1800-talet?
Sidan 60

Försvarets forum nummer 4, 2020

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se