Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer 3, 2019

Fredsmäklarna

Svenskarna grep in när en lokal konflikt i Mali höll på att urarta i blodbad. 

Sidan 44.

Shallow Waters

Unik storövning byggde nordisk förmåga.

Sidan 12.

Brand ombord!

På sjön är man illa ute om fartyget börjar brinna. Därför drillas alla besättningsmän i sjösäkerhet. 

Sidan 24.

Möstersoldater

Historien bakom Försvarsmaktens kamouflagemönster.

Sidan 32.

Försvarets forum nummer 3, 2019

Kommande utgivningsdagar 2019: 12 september, 29 oktober och 18 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se