Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Nummer 6, 2019

Stridsuniformer hårdtestas

Fyra olika uniformssystem testas nu i fält på svenska förband. 

Sidan 16.

Året i bilder

2019 var året då den växande förmågan började synas på allvar.

Sidan 20.

Komplett utrustad

Vad bär svenskarna i sina tunga kroppsskydd när de är på uppdrag? 

Sidan 35.

I fiendens spår

Försvarets Forum besöker hundtjänstenheten i Rosersberg.

Sidan 44.

Försvarets forum nummer 6, 2019

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se