Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 6 2023

LUMPARLIV I ÖSTERSUND

Jämtlands fältjägarkårs utbildning får goda betyg av de värnpliktiga, trots bristfälliga lokaler, många nyanställda och nystartad verksamhet. Försvarets forum träffade två av dem som gör lumpen där nu.
sidan 16

UBÅTSJAKT I HÖSTSTORM

Följ med ut på Östersjön där vågorna går höga alltmedan stridsledningscentralen i korvetten gör sitt yttersta för att lösa den svåraste av alla uppgifter inom sjöstrid: att hitta ubåten som befinner sig någonstans i vattenmassorna. 
sidan 22

BRITTISKA REKORDBESÖKET 

När HMS Queen Elizabeth anlöpte Göteborgs hamn handlade det inte bara om återhämtning. Besöket var främst en stark signal om JEF-samarbetet.
sidan 36

KRIG UTAN KULOR

Sveriges krig mot Storbritannien 1810-1812 var framtvingat av Napoleon. Inte ett enda skott avlossades, men ett frö såddes till allmän värnplikt.
sidan 56

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 6, 2023

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Anna Siverstig, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se