Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 3 2022

LUFTFÖRSVARSÖVNING 2022

Under tio dagar övades luftförsvar i södra Sverige, med siktet inställt på att möta väpnat angrepp.
Sidan 32

BROBYGGARE I POLEN

Soldater från Ing 2 byggde broar i Polen med USA, i övningen Defender Europe.
Sidan 18

DEN ANDRA JUNGFRURESAN

Följ med på korvetten HMS Gävles resa från varvet i Karlskrona upp till Berga, där hon återinträder i tjänst efter en omfattande modifiering.
Sidan 26

ATT STÄRKA MORALEN

Fältprästerna som ska stärka soldaternas etik och moral.
Sidan 52

HISTORIA: KARLSBORGS FÄSTNING OCH CENTRALFÖRSVARET

Den skulle bli en bärande pelare i Sveriges försvar och kunna fungera som reservhuvudstad. Men industrialismens framfart gjorde att Karlsborgs fästning knappt hann bli färdig innan den togs krigsorganisationen.
Sidan 54

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 3, 2022

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se