Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 1 2024

STEADFAST DEFENDER 24

Största Nato-övningen på decennier. Sverige deltar med över 4 000 man.
sidan 20

PERSONLIG UTRUSTNING PÅ FRAMMARSCH

Det nya kroppsskyddet, anpassat för kvinnor, får ett succéartat mottagande. Samtidigt väntar enorma leveranser av regnställ, kängor och ... bärsäckar.
sidan 10

GOTLAND RUSTAR

P 18 växer kraftigt, gör sig redo för krig i en takt få kan matcha.
sidan 34

MINNESVÄRT

Om minnesmärken och monument som en del av vårt kolletiv minne
sidan 56

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 1, 2024

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Anna Siverstig, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se