Försvarets forum

FÖRSVARETS FORUM nummer 6, 2017

Sidinnehåll

FOKUS: Iskalla flygbärgare

Sidan 14-19.

Insats: Äventyr i Adenviken

Sidan 42-49.

FM VIND: Allt fler trivs i försvaret

Sidan 24-25.

Försvarets forum nr 6, 2017

Om Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Beräknad utgivningsdag för nästa nummer: 26 februari 2018.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör Försvarsmakten.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se