Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer 4, 2018

VÄSTFRONTENS VÄKTARE. KOMPANIET SOM SKYDDAR GÖTEBORG.

Sidan 22.

ELD UPPHÖR! Så BESEGRADES SKOGSBRÄNDERNA.

Sidan 12.

TRIDENT JUNCTURE. NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT.

Sidan 34.

Svenskar stöttar AfghAnistan. Ett flygvapen föds.

Sidan 44.

Försvarets forum nummer 4, 2018

Kommande utgivningsdagar 2018: 29 oktober och 19 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Fredrik Helmertz.

Ansvarig utgivare: Fredrik Pettersson, tillförordnad chef för kommunikationsavdelningen.

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se