Lastbilar

Utan lastbilen stannar soldater och fordon förr eller senare. Denna laståsna finns med i det mesta Försvarsmakten gör på land, och många är de varianter som tjänat myndigheten genom åren.

Konvoj med lastbilar
Konvoj med lastbilar
Konvoj med lastbilar och andra fordon ur logistikkompaniet på K 3 i närheten av Karlsborg. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

Under 1900-talet köpte Försvarsmakten mycket materiel från svenska Volvo och Scania. Beställningarna delades mellan de två leverantörerna och var som störst under 1970-talet. Än idag levererar Volvo och Scania lastbilar till försvaret, om än inte i samma utsträckning. 2014 genomförde FMV en stor upphandling av tyska lastbilar från Man.

Volvo tillverkade bland annat lastterrängbil 912, 934, 938 och 939, lastbilar med flak som kunde transportera både material och personal. 912-modellen var konstruerad så att samma grundkomponenter kunde användas i flera varianter vilket höll nere kostnader för utveckling och service.

912 och 934 är sexhjulsdrivna och driver normalt på bakaxlarna, vid behov kunde framaxeln kopplas på. 938 och 939 är fyrhjulsdrivna och driver normalt på bakaxeln, även på dessa modeller kunde drivning på framaxeln kopplas på. Modellerna utvecklades och levererades under 1950- och 1960-talen.

Volvo tillverkade också vad som kallades Bärgningsterrängbil 965, en förstärkt 934 med bärgningsutrustning.

Hos Scania tillverkades Lastterrängbil 957, även kallad ”Myrsloken”, under tidigt 1960-tal. Den användes bland annat som dragbil till haubitsar i artilleriet. Efter ett antal år renoverades och ombyggdes ett antal fordon under 80-talet, och kom att användas som Broterrängbil 9572, kranbil och bärgningsbil.