Skolfartyg Altair

Sjöstridsskolans fem skolfartyg i Altairklass har som uppgift att lära ut navigation till officerare och rekryter. De är inte tänkta att användas i strid men kan snabbt utrustas med både kulspruta och hydrofonboj för ubåtsjakt.

HMS Altair, det första i serien om fem fartyg i klassen. Foto: Försvarsmakten

Navigation i svensk kust- och skärgårdsmiljö ställer stora krav på fartygsbefäl, särskilt om de samtidigt ska undgå upptäckt och utföra andra försvarsuppgifter. För att lära sig manövrera Försvarsmaktens ordinarie fartyg får officerare och blivande officerare först lära sig bemästra de mindre båtarna i Altairklassen.

De fem fartygen i klassen sjösattes mellan 2007 och 2009 och tillhör därmed Försvarsmaktens mest moderna fartyg. Fartygen är 26 meter långa, sex meter breda och byggda i aluminium. De kan modifieras till hydrofonbojbåtar för ubåtsjakt. Fartygen är inte utrustade för stridsuppgifter men kan beväpnas med en tung kulspruta i lavett.

Besättningen består av tio personer; fartygschef, försteofficer, maskintjänstchef, kock och sex elever per båt. Alla fem fartygen är stationerade i Karlskrona och ingår i Sjöstridsskolan.

Fakta

Längd: 25,9 m

Bredd: 6,0 m

Djupgående: 1,9 m

Deplacement: 85 ton

Maskin: 2 st dieselmotorer typ MTU 12V2000M90. Motoreffekt 2 x 930 Kw

Fart: 22 knop

Räckvidd: 48 timmars drift vid 11 knop. 13 timmars drift vid maxfart 22 knop

Besättning: 10 man, varav sex elever

Beväpning: Ingen