Skolfartyg Altair

Sjöstridsskolans fem skolfartyg i Altairklass har som uppgift att lära ut navigation till officerare och rekryter. De är inte tänkta att användas i strid men kan lösa enklare bevakningsuppgifter.

HMS Arcturus, ett av fem fartyg i klassen
HMS Arcturus, ett av fem fartyg i klassen
HMS Arcturus, ett av fem fartyg i klassen Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Alla fem fartygen förtöjda i Karlskrona Örlogshamn.
Alla fem fartygen förtöjda i Karlskrona Örlogshamn. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Navigation i svensk kust- och skärgårdsmiljö ställer stora krav på fartygsbefäl, särskilt om de samtidigt ska undgå upptäckt och utföra andra försvarsuppgifter. För att lära sig manövrera Försvarsmaktens ordinarie fartyg får officerare och blivande officerare först lära sig bemästra de mindre båtarna i Altairklassen.

De fem fartygen i klassen sjösattes mellan 2007 och 2009 och tillhör därmed Försvarsmaktens mest moderna fartyg. Fartygen är 26 meter långa, sex meter breda och byggda i aluminium.

Besättningen består av tio personer; fartygschef, försteofficer, maskintjänstchef, kock och sex elever per båt. Alla fem fartygen är stationerade i Karlskrona och ingår i Sjöstridsskolan.