Kontakta Försvarsmakten

Vi svarar på frågor som rör Försvarsmaktens verksamhet. Gäller dina frågor civilt försvar, hur du ska skydda dig vid kris och krig, vänd dig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb.se eller till krisinformation.se.

Radio- och sambandstjänst. TK-bat, telekrigbataljonen, Mälardalen, Enköping
Radio- och sambandstjänst. TK-bat, telekrigbataljonen, Mälardalen, Enköping
Foto: Therese Timpson/Försvarsmakten

All post som inkommer till Försvarsmakten betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller såväl traditionell post som post i elektronisk form (till exempel e-post).

Tänk på att ange dina kontaktuppgifter om du vill ha ett svar eller annan uppföljning. Generellt räcker det att du anger ditt namn och din e-postadress, ordinarie adress eller ett telefonnummer.

Om du väljer att skicka ett e-postmeddelande till Försvarsmakten så kommer ditt meddelande att skickas vidare till en berörd handläggare för åtgärd och svar.

Försvarsmakten tar endast emot de vanligaste filformaten som bilagor i e-post. För att vara säker på att filformatet tas emot kan du först kontakta oss på telefon eller med e-post.

Postadress
Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Telefon: 08 - 788 75 00
Fax: 08 - 788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615

Besök
Tillträde till ett skyddsobjekt kräver att din identitet har klarlagts.

Fakturor
Faktureringsadresser till Försvarsmakten

Allmänna handlingar
Ta del av allmän handling