Presskontakter

Försvarsmakten strävar efter att vara så tillgänglig och öppen för media som vårt uppdrag tillåter.

Som journalist är du välkommen att vända dig till någon av våra pressansvariga för information som rör myndighetens organisation och verksamhet, övningar eller specifika händelser.

Ta i första hand kontakt med pressansvarig på det förband eller den försvarsgren som är aktuell för ditt ärende. Se förteckning nedan.

För övergripande frågor rörande myndigheten och verksamheten är du välkommen att kontakta lägescentralen vid Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. 

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning

Telefon: 08 - 788 88 88
Vardagar 08.00-16.30 
Övrig tid (vakthavande kommunikatör): 08 - 788 75 00

Philip Simon

Presschef
E-post:

Therese Fagerstedt

Pressekreterare
E-post:

Jonas Olsson

Pressekreterare
E-post:

Dag Enander

Kommunikationschef armén
Telefon: 072-986 50 20

Louise Levin

Kommunikationschef flygvapnet
Telefon: 072-395 57 78

Rebecca Landberg

Kommunikationschef marinen
E-post:

Presskontakter