Presskontakter

Försvarsmakten strävar efter att vara så tillgänglig och öppen för media som vårt uppdrag tillåter.

Som journalist är du välkommen att vända dig till någon av våra pressansvariga för information som rör myndighetens organisation och verksamhet, övningar eller specifika händelser.

Ta i första hand kontakt med pressansvarig på det förband eller den försvarsgren som är aktuell för ditt ärende. Se förteckning nedan.

För övergripande frågor rörande myndigheten och verksamheten är du välkommen att kontakta mediecentret vid Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. 

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning

Telefon: 08 - 788 88 88
Vardagar 08.00-16.30 
Övrig tid (vakthavande kommunikatör): 08 - 788 75 00

Epost: info@mil.se

Therese Fagerstedt

Tf presschef
E-post:

Guna Graufelds

Pressekreterare
Telefon: 08-788 88 88
E-post:

Oscar Nelson

Pressekreterare
Telefon: 08-788 88 88
E-post:

Philip Simon

Press- och kommunikationschef Aurora 23
E-post:

Dag Enander

Kommunikationschef armén
Telefon: 072-986 50 20

Louise Levin

Kommunikationschef flygvapnet
Telefon: 072-395 57 78

Jimmie Adamsson

Kommunikationschef marinen
E-post:
Jimmie Adamsson

Jessica Dahlin

Kommunikationschef Hemvärnet
Telefon: 072-163 24 02
E-post:

Presskontakter