Spaningsradar 871

Spaningsradar 871 är en tvådimensionell radar som ser avstånd och riktning. Den används för spaning mot sjömål och luftmål på låg flyghöjd.

Radaranläggning 870. Foto: Försvarsmakten

Radarn, som är en vidareutveckling av radarsystem/spaningsradar 870, ingår vanligen i radaranläggning 871, som uppförs i anslutning till bunkrar eller i skyddade bergrum. Systemet grupperas framför allt nära vattnet längs hela Sveriges kustlinje för att tidigt upptäcka eventuella hot på vattenytan och i luften. Räckvidden för systemet är cirka 10-15 mil.

I fredstid behövs ingen teknisk bemanning för att hålla sensorn i drift. Vid övning och beredskap tillförs insatsförband för betjäning av systemet. 

Den ursprungliga spaningsradar 870 köptes av Försvarsmakten 1981 och har varit i operativ drift sedan 1987. Den uppdaterade versionen 871 levererades 2014 och är byggd för att hålla till 2025.