Intensimeter 27

Trupp kan med Intensimeter 27 enkelt mäta mängden alfa-, beta- och gammastrålning i omgivningen.

Intensimeter 27 är ett batteridrivet bärbart mätinstrument som mäter dosen och mängden strålning per timme (dosrat) genererad av gammastrålning. Dess huvudsakliga användningsområde är vid detektering, övervakning, kartläggning och kontamineringskontroll. Intensimetern använder en ABG-detektor för att mäta alfa-, beta- och gammastrålning. Intensimetern kan även användas monterad i ett fordon tillsammans med två fordonsdetektorer för att snabbare upptäcka en strålningskälla.

Intensimeter 27 innehåller också särskilda detektorer som mäter initial gamma- och neutrondos även när instrumentet är avstängt.