Bevakningsbåt 88

Bevakningsbåt 88 är en del i landets försvarslinje mot kränkningar ovanför och under havsytan.

Bevakningsbåt 88
Bevakningsbåt 88
Bevakningsbåt typ 88 Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten
Bevakningsbåt 88
Bevakningsbåt typ 88 Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten

Ubåtskränkningarna under slutfasen av kalla kriget gjorde det tydligt att Sverige behövde stärka sin förmåga att upptäcka och bekämpa inkräktare som kommer sjövägen. Ett av svaren blev bevakningsbåt typ 80, ett dussin relativt små och lättrörliga men tungt bestyckade fartyg för ubåtsjakt. Fartygen byggdes på Tjörn och levererades till Försvarsmakten under 1990-talet.

Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken bevakningsbåtar modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes av ny och modern teknik. I och med moderniseringen blev dessa bevakningsbåtar en ny fartygstyp, Bevakningsbåt typ 88, efter första fartyget i serien HMS Rapp med bognummer 88.

Utöver ubåtsjakt används bevakningsbåt typ 88 för patrullering av havsområden, försvar av kustområden samt bevakning av skyddsobjekt. Den kan även genomföra uppgifter som sjötrafikkontroll och sjöräddning.

Bevakningsbåt typ 88 är utrustad med avancerade sensorer. Fartygen har sonar för att kunna spana efter och lokalisera undervattensmål, fjärrstyrd undervattensfarkost (Remotely Operated Vehicle, ROV)  för att kunna söka av områden efter misstänkta föremål och farkoster, vapenstation med IR-funktion samt radar för att upptäcka fartyg och föremål på ytan.

Fartygen kan operera enskilt, i förband eller i sammansatt styrka. De har minst fem dygns uthållighet med möjlighet till att producera färskvatten och förvara livsmedel ombord. Bevakningsbåt typ 88 tillhör Amfibieregementet och är placerade på 17:e bevakningsbåtkompaniet i Göteborg.