Spaningsradar 90

Spaningsradar 90 är en mobil radar som framför allt används för att komplettera luftrumsövervakningen och målinvisningen vid luftvärnsbataljonen tillsammans med bataljonens modernaste spaningsradar Underrättelseenhet 23.

Övningen Snöyra 2000, en maskerad luftvärnsradar PS 90
Övningen Snöyra 2000, en maskerad luftvärnsradar PS 90
Spaningsradar 90. Foto: Lars-Göran Larsson

Spaningsradar 90 kan grupperas på mycket kort tid och får tack vare sin 13 meter höga mast ofta fri sikt mot luftfarkoster. Den upptäcker farkoster på upp till 50 kilometers avstånd och upp till 10 kilometers höjd. Den kan automatiskt fånga upp till 15 mål och automatiskt följa upp till 20 mål. Samband med omvärlden sker normalt med radio, men kan även ske via tråd och telefonnät.