Miljöaspekten är också något som genomsyrar verksamheten och berör alla i organisationen, från soldater och sjömän till administrativ personal.

Vår interna tillsyn bedrivs inte bara för att säkerställa att Försvarsmakten följer lagar och regler, utan också för att garantera säkerhet, effektivitet och miljöhänsyn.

De enheter som utför tillsyn är främst Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Materielförsörjning handlar om att se till att rätt utrustning finns på rätt plats – något som är alldeles avgörande för Försvarsmaktens förmåga. 

Strategisk planering krävs för att långsiktigt upprätthålla en god beredskap.