Sjöstridsuniform 93

Sjöstridsuniform 93 är den uniform som Försvarsmaktens medarbetare använder vid tjänst ombord på marinens fartyg. Uniformen är framtagen för att...

Paraduniformer i marinen

Paraduniform m/48 (m/87 för amfibiekåren) är Försvarsmaktens uniform för högtider och parader för marinen. Uniformen består av uniform m/48 (m/87 för...

Paraduniformer i flygvapnet

Paraduniform m/87 är Försvarsmaktens uniform för högtider och parader för flygförband. Uniformen består av uniform m/87 och tilläggsutrustning.

Paraduniformer i armén

Paraduniform m/87A är Försvarsmaktens uniform för högtider och parader för arméförband. Uniformen består av uniform m/87A och tilläggsutrustning.

Arbetsuniformer i flygvapnet

När man tjänstgör inom flygvapnet bär man uniform m/87, antingen i form av arbetsuniformen eller så kallad daglig dräkt.

Daglig dräkt

När man tjänstgör inom armén bär man uniform m/87A, antingen i form av arbetsuniformen eller så kallad daglig dräkt.

Fältuniform 90

Fältuniform 90 är Försvarsmaktens grunduniform i fält.

Fältuniform 90 Lätt

Fältuniform 90 Lätt är Försvarsmaktens sommaruniform. Den är framtagen för att fungera tillsammans med övriga delar av fältuniformsystemet.

Fältuniform 2002 ADYK

Fältuniform 90 Attackdykare är Försvarsmaktens uniform för vissa jägar- och specialförband. Uniformen är framtagen för att fungera tillsammans med...

Fältuniform 90 pansar

Fältuniform 90 Pansar är Försvarsmaktens fältuniform för personal i stridsfordons- och stridsvagnstjänst. Uniformen är framtagen för att fungera...

Fältuniform 90 tropik beige

Fältuniform 90 Tropik Beige är Försvarsmaktens uniform för tjänst i ökenliknande klimat och är den uniform som de svenska förbanden i Afghanistan...

Fältuniform 90 Tropik

Fältuniform 90 Tropik är Försvarsmaktens uniform för insatser i tropiskt och subtropiskt klimat. Den är ett eget system av uniformsdelar och...