Bärgningsbandvagn 120

Att bärga en 62 ton tung stridsvagn kräver stora muskler, och det har bärgningsbandvagn 120. Med en dragkapacitet på maximalt 100 ton klarar den det mesta, även mitt under strid.

BLÅTINDS SKJUTFÄLT 20120320. Bärgningsbandvagn 120 ur 191.mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Response 2012. Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 13 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 – 21 mars.
BLÅTINDS SKJUTFÄLT 20120320. Bärgningsbandvagn 120 ur 191.mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Response 2012. Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 13 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 – 21 mars.
Bärgningsbandvagn 120 ur 191:a mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Response 2012. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Få fordon inom Försvarsmakten har ett mer symbiotiskt förhållande än det som bärgningsbandvagn 120 har med stridsvagn 122. Konstruktionsmässigt bygger de på samma grundchassi, lånat av tyska BGPZ 3 (Büffel), och har samma motortyp (MTUV 12). Även utseendemässigt påminner fordonen om varandra, med skillnaden att bärgningsbandvagnen saknar torn och har ett schaktblad i fronten för att kunna ta spjärn vid bärgning.

Av namnet kan man förledas att tro att bärgningsbandvagn 120 har just bärgning som enda uppgift, men det handlar om betydligt mer. Det kan vara att lyfta upp motorn eller det 21 ton tunga kanontornet för underhåll eller byte, eller att under pågående strid bogsera bort en havererad stridsvagn ur skottlinjen. Detta kan göras utan att besättningen behöver kliva ur och utsätta sig för beskjutning.

Bärgningsbandvagn 120 har en besättning på tre man: vagnchef/skytt, förare och bärgare. Beväpningen består av en 7,62 mm kulspruta. Vagnen finns vid förbanden I 19, P 7 och P 4, det vill säga de förband som utbildar soldater på stridsvagn 122. Normal fördelning är en bärgningsbandvagn per stridsvagnskompani.

Fakta Bgbv 120

Längd: 9,50 m

Bredd: 3,55 m

Höjd: 3,00 m

Vikt: 56.3 ton

Markfrigång: 0,5 m

Vadningsdjup: 1,4 m

Motor: MTU V12, 47,6 lit, diesel, 1 500 hk.

Max hastighet: 68 km/h (väg)

Max körsträcka: 370 km, blandad körning

Bränslekapacitet: 1 500 liter

Dragkraft huvudvinsch: 35 ton, enkel part

Faktisk max dragkraft: 96 ton, trepart

Dragkraft hjälpvinsch: 1,5 ton

Lyftkapacitet: 30 ton

Beväpning: Ksp 58 7,62 mm och 15 rökkastare som är till för vagnens närskydd. Vapenvaggan är också förberedd för antingen Tung Ksp 12,7 mm, eller 40 mm granatspruta.

Övrigt: Ledningsstödssystem, GPS, NBC-ventilationsanläggning samt stridsbärgningsutrustning.