Underrättelse- och säkerhetstjänst

Den viktigaste uppgiften inom verksamhetsområdet underrättelse- och säkerhetstjänst är att bedöma, förebygga och avvärja hot mot Sverige och svenska intressen.

KUNGSÄNGEN 20111015
Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen upptäcka hot och faror i ett tidigt skede. I försvarsmakten tjänstgör ett flertal olika typer av hundar. På bilden har en patrullhund precis markerat på ljud och hundföraren repeterar tecknet vidare.
Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
KUNGSÄNGEN 20111015
Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen upptäcka hot och faror i ett tidigt skede. I försvarsmakten tjänstgör ett flertal olika typer av hundar. På bilden har en patrullhund precis markerat på ljud och hundföraren repeterar tecknet vidare.
Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen upptäcka hot och faror i ett tidigt skede. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Underrättelse- och säkerhetstjänsten undersöker vad motståndaren har för avsikter, men även hur omvärlden utvecklas och förändras. På alla förband och staber finns det personal som arbetar med underrättelse- och säkerhetstjänst, både de som verkar i Sverige och de som verkar utomlands. Genom rådgivning, utbildning och kontroller säkerställer de att eventuella hotbilder uppfattas rätt, att normer och regler följs och samt att all övrig personal håller en hög och ansvarsfull säkerhetsnivå.

Underrättelsetjänst

Underrättelsetjänsten inhämtar och bearbetar information för att sedan informera berörda personer. Informationen behandlar bland annat trender i omvärldsutvecklingen, yttre hot mot Sverige och svenska intressen. Med hjälp av informationen hoppas de kunna förutsäga vilket som är motståndarens nästa steg och förbereda verksamheten för det. Underrättelsetjänsten använder även öppna källor som tidningar och internetsidor för att få en bild av trender och tendenser i omvärlden.

Säkerhetstjänst

Säkerhetstjänsten finns till för att förbereda och skydda Försvarsmaktens verksamhet från säkerhetshot. De arbetar förebyggande med att bedöma säkerhetshot och att utforma och vidta säkerhetsåtgärder om något skulle inträffa. Säkerhetstjänsten följer upp och motverkar olika typer av hot. De vanligaste är främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, subversion, sabotage och terrorism.

Det förband som leder och ansvarar för underrättelse- och säkerhetstjänst är Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). De leder och ansvarar för att utveckla funktionen, alltså den personal som arbetar ute på förband och staber med dessa frågor. Utbildning av underrättelse- och säkerhetspersonal sker bland annat vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum.