Bild för NR 24 film armén
Armén har avslutat operationen under Nordic Response 24. Men Steadfast Defender har bara börjat. Finlands försvarschef och Sveriges arméchef sammanfattar övningen och ger deras syn på svensk-finska och nordiska försvarssamarbetet i en Nato-kontext.
Dag 2 av CR 22 genomförs övningens första flygpass i ett soligt och vindstilla snötäckt landskap.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: David Luttu Carr/Försvarsmakten
Soldater under vinterstrid
Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Dag 2 av CR 22 genomförs övningens första flygpass i ett soligt och vindstilla snötäckt landskap.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Helikopter 14 under vinterövning.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga deltar svenska förband i den norska nationella övningen Nordic Response 24 som är en integrerad del av Nato-övningsserien Steadfast Defender. Syftet med övningen är att tillsammans med Norge, Finland och Danmark öva försvaret av Norden samt att ta emot förstärkningar av internationella förband inom ramen för Nato.

Ni hittar mer information om övningen på norska Försvarets webbplats.

I norra Sverige övas basering av flygförband samt logistikförsörjning. Dessutom genomförs värdlandsstöd och transportverksamhet på och genom svenskt territorium i samband med övningen. Övningen innebär utökad flygverksamhet och att militär personal och militära fordon rör sig i områden där vi normalt inte är. Övningsverksamheten genomförs dygnet runt.

Utökad flygverksamhet

Luftstridskrafternas nationella övning Luftförsvarsövning 24 är integrerad i NR 24 vilket innebär att omfattande flygverksamhet kommer att bedrivas i flygövningsområdet som sträcker sig över norra Sverige. Flygvapnet genomför flygningar med stridsflyg, helikoptrar, transportflyg och specialflyg från militära baser och civila flygplatser.

Karta flygövningsområde

Svenska deltagare

Övningen omfattar drygt 20 000 deltagare på land, till sjöss och i luften. Deltagarna kommer från 13 nationer varav omkring cirka 4500 är svenska soldater, officerare och civilanställd personal.

Cirka 3000 av de svenska deltagarna tillhör markförbanden som utgörs av en brigadstridsgrupp som organiseras tillsammans med en finsk armédivision.

Flygvapnet medverkar med cirka 1400 deltagare från alla flygflottiljer. Förutom basförband så deltar fyra stridsflygdivisioner, en helikopterskvadron samt transportflyg och specialflyg.

Från den svenska Marinen deltar en mindre del ur Amfibieregementet samt röjdykare.

Här övar vi i Sverige

Luleå - Norrbottens flygflottilj/Kallax flygplats

Ni som bor i området runt Norrbottens flygflottilj/Kallax flygplats kan märka av större aktivitet i luften mot normalbilden, främst under perioden 5 till 14 mars. Flygningar sker främst med stridsflyg och transportflyg.

Kiruna

Ni som bor i området runt Kiruna flygplats kommer att märka av större aktivitet i luften mot normalbilden, främst under perioden 3 till 14 mars mellan klockan 06:00 till 23:00. Flygningar sker främst med helikoptrar och transportflyg.

Vidsel

Ni som bor i området runt Vidsel flygbas kan märka av större aktivitet mot normalbilden, främst under perioden 5 till 14 mars. Flygningar sker främst med stridsflyg. Även markförband deltar i övningen och trupper och fordon rör sig i området kring basen.

Pajala

Från 26 februari till 11 mars genomförs militär flygverksamhet dygnet runt, med bland annat helikoptrar i området runt Pajala. Även militära flygningar till och från Pajala flygplats förekommer.

Skellefteå & Arvidsjaur

Under flygövningsperioden 5 till 14 mars kan enstaka starter och landningar med stridsflyg genomföras på de civila flygplatserna i Skellefteå och Arvidsjaur.

Boden

Omfattande övnings- och utbildningsverksamhet samt logistikverksamhet och transporter som stödjer det svenska deltagandet i Norge och Finland. Redan från slutet av januari genomförs vinterträning och förberedelser för de svenska markförband som ska delta i Nordic Response. Förberedelseperioden avslutas med övning Vintersol i Boden 12-20 februari.

Press och media

För att följa övningen kan du anmäla dig på norska försvarets webbplats. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt. 

International Media

All media events in Sweden during Nordic Response are posted on the Norwegian webpage where you also register to attend.

NOTE International media (and non-Swedish citizens) that want to visit a Swedish Armed Forces facility also need to fill in a “Request For Visit”. This procedure may take some time so be sure to apply as soon as possible and send it to lss-komm@mil.se. All deadlines are posted on the Norwegian webpage.