Förstärkningsvapen

Försvarsmakten har flera modeller av förstärkningsvapen. Dessa kan användas till ett antal specifika ändamål.

Foto: Mathias Andersson/Försvarsmakten

Förstärkningsvapnen är vapen som inte används regelmässigt vid insatser, utan tas fram i vissa speciella situationer. Inom Försvarsmakten används dessa för ammunitionsröjning av ytliggande tryckverkande minor, skyddsjakt och vid ingripande mot folkmassa (endast vid internationella insatser och med särskild kravallammunition).

Försvarsmakten har för närvarande tre olika modeller med något olika egenskaper.

Förstärkningsgevär 870 C

Enkelpipigt och avsett för patroner kaliber 12 med 70 eller 76 millimeter hylslängd. Vapnet har ett rörmagasin och rymmer sex patroner. Mekanismen är av pumprepetertyp och omladdning sker genom att skytten för framstocken bakåt och sedan framåt.

Hagelgevär 11-87

Enkelpipigt och avsett för patroner kaliber 12 med 70 eller 76 millimeter hylslängd. Magasinet är ett rörmagasin som rymmer 7 patroner vid 70 millimeter hylslängd och 6 patroner vid 76 millimeter hylslängd. Mekanismen är halvautomatisk och med gasuttagsmekanism.

Hagelgevär 686 

Dubbelpipigt av bocktyp, med brytmekanism. Geväret är avsett för hagelpatroner med högst 76 millimeter patronlängd.

Ammunition som används är stål- eller blyhagelammunition och kravallpatron (gummiprojektil).

Fakta förstärkningsvapen

Internationell benämning:
Förstärkningsgevär 870 C – Remington Model 870
Hagelgevär 11-87 – Remington Model 11-87
Hagelgevär 686 – Beretta 686

Kaliber: 12 (18,5 mm)