Materielutveckling i samarbete

Materielförsörjningen är fundamental för Försvarsmaktens insatsförmåga i Sverige och världen. Dagens materiel utvecklas i huvudsak i samarbete med andra länder.

Försvarsmakten samarbetar med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut kring vilken materiel som ska anskaffas och på vilket sätt det ska ske. Det handlar om sådant som uniformer, skyddsutrustning, fordon, vapen och annan utrustning.

Brett användningsområde

Den materiel som används i dag är avsedd för såväl övningsverksamhet som skarpa insatser. En skarp insats kan innebära allt från humanitär hjälp (bland annat minröjning) till väpnad strid, där exempelvis uniformen med tillhörande skyddsutrustning är viktig för soldatens säkerhet.

Här kan du läsa mer om den specifika materiel som används av Försvarsmakten – i luften, på marken och till sjöss. Här finns även information om vapen, uniformer och försvarsgemensam material som sensorer och skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel, så kallade CBRN-stridsmedel.