Luft

Jas 39 Gripen är Sveriges enda stridsflygplan sedan JA 37 Viggen pensionerades 2005. Men utöver det finns flygplan och helikoptrar av en mängd...

Mark

För Försvarsmaktens markstridsförband är fordonen helt nödvändiga verktyg. De är effektiva i strid, de förflyttar trupper och röjer minor bland mycket...

Sjö

Från små dykarbetsbåtar till HMS Carlskrona med sina 105,7 meter. Sverige har en lång och varierad kuststräckning som kräver olika typer av båtar och...

Vapen

Vapen har en central roll i Försvarsmaktens verksamhet. Rätt vapen till rätt ändamål ökar våra chanser att kunna lösa våra uppgifter.

Uniformer

Försvarsmaktens uniformer utgör de yttre tecknen på tillhörighet till Försvarsmakten och dess olika organisationsenheter.

Övrig materiel – CBRN

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. För att hantera sådana hot krävs avancerad teknisk utrustning.

Övrig materiel – Sensorer

Sensorer har mängder av användningsområden, som att lägesbestämma mål som ska bekämpas eller att övervaka hav och luftrum.