Försvarsmaktens övningar är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla Sveriges  totalförsvar. På kort sikt kan dessa undantagsvis påverka privatpersoner negativt. Markägare kan exempelvis drabbas av oavsiktlig åverkan på sin mark och båtägare kan behöva visa särskild hänsyn ute på sjön.

Här hittar du information om hur du som markägare kan påverkas av försvarets övningar och vad du kan göra i händelse av skador på mark. För båtägare finns viktig information för ett tryggt och säkert agerande ute på sjön, med hänsyn till marinens närvaro.

Den som äger ett fordon kan enligt totalförsvarslagen bli skyldig att lämna ifrån sig det till Försvarsmakten i händelse av höjd beredskap, inför krigsfara eller om krig utbryter. Här kan du läsa om vad som gäller i sådana fall.