Bandvagn 309

Försvarsmaktens bandvagnar utvecklades ursprungligen för körning på snö och över norrländska myrar. Den nya Bandvagn 309 är dock anpassad för att klara internationella miljöer lika bra, vilket betyder sand, sten och betydligt högre temperaturer.

BLÅTINDS SKJUTFÄLT 20120320. Sjukvårdsenheter med bandvagn 309 under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Resposne 2012.
Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 13 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 - 21 mars. Bandvagn 309.
BLÅTINDS SKJUTFÄLT 20120320. Sjukvårdsenheter med bandvagn 309 under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Resposne 2012.
Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 13 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 - 21 mars. Bandvagn 309.
Sjukvårdsenheter med bandvagn 309 under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Response 2012. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skövde 20080205....Hkp 10 kommer in för att evakuera skadade i en övning i medevac...Under perioden 20080205 - 20080207 genomförde delar ur NBG övningen Nordic Determination bla i området omkring Skövde. Övningen syftade bla till testa sjukvårdskedjan, kommunikationssytemet samt logistikkedjan. ....Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten/Combat Camera
Delar ur NBG genomförde övningen Nordic Determination bland annat i området omkring Skövde. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Bandvagnar har funnits inom Försvarsmakten sedan mitten av 1960-talet. Tack vare sina larvband tar de sig fram i snart sagt varje typ av terräng. Inte ens vattendrag är något hinder. Den senaste versionen, Bandvagn 309, har fått ett förbättrat skydd mot splitter och beskjutning, skydd mot CBRN-stridsmedel och till och med luftkonditionering.

Anledningen till förstärkningarna är att Bandvagn 309 ska kunna delta i insatser utanför Sveriges gränser. Vagnen får därmed möjlighet att agera effektivt i ett temperaturspann mellan minus 32 och plus 46 grader. Den relativt låga vikten (cirka 5,5 ton) gör att den enkelt kan lastas på fartyg eller flygplan för transport till insatsområden.

Bandvagn 309 är utrustad med en sex-cylindrig dieselmotor som ger den en topphastighet kring 50 km/h på land och strax under 5 km/h i vatten. Dess främsta uppgift är transport av soldater och sårade, bränsle, vapen, ammunition, färskvatten och mat till olika förband.