Robotsystem 70

Robotsystem 70 (RBS 70) är ett lätt och snabbgrupperat robotsystem. Det används framför allt för att bekämpa fientliga flygplan och helikoptrar.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Eldenhetens styrprincip bygger på att roboten följer en ledstråle som robotskytten hela tiden riktar mot målet. Denna styrprincip gör det svårt att störa roboten i luften. Eldenheten är liten och lättrörlig, vilket gör den svår för angriparen att upptäcka och bekämpa.

För att även kunna skjuta i mörker går det att komplettera eldenhetens sikte med mörkerriktmedel. För att skytten snabbt skall hitta målet överförs målinformation från bataljonens spaningsradarstationer till eldenheten via radio eller tråd. I systemet ingår även en en radarstation som upptäcker mål, sammanställer luftläget och anvisar mål till systemets eldenhet.

Den grupp som hanterar eldenheten till Robotsystem 70 består av fem man. Minsta besättning består av en stridsledare, en skytt och en laddare/målobservatör.

Fakta

Räckvidd: 6-7 km

Höjdupptäckning: 3-4 km

Stridsdel: Förfragmenterad stridsdel med RSV. Direktanslag- eller zonrörsutlösning.

Sensorer: Spaningsradar 90 (PS-90), automatisk frekvenshoppande radar.

Miljöfaktorer: Dager, mörker.

Anvisande mål: GBADOC, UndE23, PS-90

Hotutvärdering: Nej

IFF (Identification Friend or Foe): Vissa förband

Grupperingstid: 5 minuter

Bemanning: Minst tre man

Tillverkare: Saab Dynamics