Vår historia

När myndigheten Försvarsmakten bildades 1994 hade Sverige naturligtvis redan haft ett försvar i många hundra år. "Vår historia" skildrar ett axplock...

För dig som privatperson

Försvarsmaktens övningar är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla Sveriges  totalförsvar. På kort sikt kan dessa undantagsvis påverka...

För arbetsgivare

När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer, alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i...

Materiel och teknik

Materielutveckling i samarbete Materielförsörjningen är fundamental för Försvarsmaktens insatsförmåga i Sverige och världen. Dagens materiel utvecklas...

Värnplikt

Efter att ha varit vilande sedan 2010 återupptogs en del av värnplikten 2014, då redan krigsplacerade kunde kallas till repetitionsutbildningar. Från...

Försvarsmakten i samhället

Försvarsmaktens kopplingar till det civila samhället blir allt tydligare och djupare i takt med att såväl det militära försvaret som totalförsvaret...

Militära Grader

Den 1 oktober 2019 infördes ett nytt tjänstegradssystem i Försvarsmakten, inklusive ett par nya gradbeteckningar, dessa sidor innehåller information...

Medaljer och utmärkelser

Allmänt om utmärkelsetecken Med utmärkelsetecken avses ordenstecken, medaljer och vissa märken. För närvarande återfinns officiella svenska...