AFGHANISTAN 20120418 Nightlocation med Bravo Quebec i Albrozbergen under Operation Ebtekar IV. Foto: Anna Norén/Combat Camera

Vår historia

Försvarsmaktens historia, berättad av de som var med när det hände.

Hjullastare på väg över ponton 100, flytandebro.Strömt vatten

För dig som privatperson

Försvarsmaktens övningar är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla Sveriges  totalförsvar. På kort sikt kan dessa undantagsvis påverka...

För arbetsgivare

Få engagerad personal och bidra till att försvara Sveriges frihet.

Soldater återhämtar sig under övningen Våreld 2019.

Materiel och teknik

Materielutveckling i samarbete Materielförsörjningen är fundamental för Försvarsmaktens insatsförmåga i Sverige...

2010-05-18, CJ 10, Åhus, Grupp ur Ingenjörregementet framrycker i Åhus hamn

Värnplikt

Efter att ha varit vilande sedan 2010 återupptogs en del av värnplikten 2014, då redan krigsplacerade kunde kallas till...

FVÖ16.2016-09-06. 124:e sambandsförstärkningskompaniet från Ledningsregementet stöttar flygvapnet och luftvärnet under övningen. På bild 42 meters mast som upprättats av radiolänkgrupp.

Försvarsmakten i samhället

Försvarsmaktens kopplingar till det civila samhället blir allt tydligare och djupare i takt med att såväl det militära försvaret som totalförsvaret...

STOCKHOLM 20110811
Porträttbild av överbefälhavaren Sverker Göranson
Foto: Martin Bylund / PAS

Militära grader

Den 1 oktober 2019 infördes ett nytt tjänstegradssystem i Försvarsmakten, inklusive ett par nya gradbeteckningar, dessa sidor innehåller information...

Chefen för Artilleriregemetet, överstelöjtnant Anders Högrell, delar ut värnpliktsmedaljerna.

Medaljer och utmärkelser

Allmänt om utmärkelsetecken Med utmärkelsetecken avses ordenstecken, medaljer och vissa märken. För närvarande...

190930 - Military Weekend för bara tjejer i Karlsborg.

För skolor och ungdomar

Från det år du fyller 15 finns det många sätt att prova på, uppleva och engagera dig i Försvarsmaktens verksamhet. På den här sidan samlar vi...