Vår historia

När myndigheten Försvarsmakten bildades 1994 hade Sverige haft ett försvar i många hundra år. "Vår historia" skildrar ett axplock av efterkrigstidens...

Materiel och teknik

Materielförsörjningen är fundamental för Försvarsmaktens insatsförmåga i Sverige och världen. Dagens materiel utvecklas i samarbete med andra länder...

Upphittad ammunition

Varje år görs fynd av gammal ammunition i Sverige. De ska aldrig röras eller hanteras på något sätt. Märk upp stället och ring polisen i stället.

För skolor

Försvarsmakten samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för information om totalförsvaret och samhällets skydd vid kriser och...

Medaljer och utmärkelser

Belöningsmedaljer både för krigs- och fredsbruk och minnesmedaljer har funnits sedan minst 500 år tillbaka.

Militära Grader

I Försvarsmakten gäller olika rangordningsskalor för de olika personalkategorierna. Sedan 2009 har Sverige ett tvåbefälssystem, med officerare och...

Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 20 000 personer. Av dem är cirka 17 procent kvinnor och 83 procent män.

För båtfolk

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden. Vi måste öva dygnet...

Värnplikt

Värnplikten har varit vilande sedan 2010. 2014 togs en av delarna åter i bruk, repetitionsutbildningen. 2018 tas ytterligare en del åter i bruk,...

Uttagning av fordon

Regeringen har beslutat att återta totalförsvarsplaneringen som sedan en tid har varit vilande. Totalförsvaret, som består av både militär och civil...