Automatkarbin 5 C/D

AK 5 - standardvapnet inom Försvarsmakten utvecklades i början av 80-talet efter belgisk förlaga och har modifierats för svenska förhållanden.

Automatkarbin 5. Foto: Försvarsmakten

Automatkarbin 5 är ett helautomatiskt vapen med vilket skytten kan skjuta antingen patronvis- eller automateld. Vapnet är konstruerat med gasuttag och vridlåsmekanism.

Redan under mitten av 70-talet påbörjades försöken för att hitta en efterträdare till AK 4. Många fabrikat och modeller provades och det vapen som visade sig vara lämpligast var FNC från Belgiska Fabrique Nationale, Herstal. Omfattande modifieringar gjordes för att anpassa vapnet till svenska förhållanden samt att förbättra konstruktionen ytterligare. När trotjänaren AK 4 ersattes av Automatkarbin 5 var det många som välkomnade den vikbara kolven, vilket gjorde vapnet betydligt smidigare i trånga utrymmen. De dubbla gaslägena gjorde även att vapnet var mer tillförlitligt under kalla och smutsiga förhållanden. Vapnet var också delvis byggt i aluminium och vägde cirka 4,5 kilo, vilket är nästan ett helt kilo lättare än föregångaren.

Två versioner – AK 5 och AK 5B - togs fram och licenstillverkades i Sverige. Dessa versioner är idag avvecklade och ersatta med AK 5C och AK 5D.

För att möta behov och önskemål och modernisera AK 5 genomfördes en renovering och modifiering mellan 2004 och 2009. Modifieringen bestod av ett 20-tal större och mindre förändringar däribland:

  • Kortare pipa
  • Justerbart axelstöd
  • Fasta riktmedel ersatta med fästskena och rödpunktsikte
  • Sistaskottspärr
  • Möjlighet att fästa tillbehör på handskydd, exempelvis vapenlampa, laserpekare etc.

De versioner som i dag används är Ak 5C och Ak 5D. Dessa skiljer sig åt genom att Ak 5D är cirka 10 centimeter kortare än Ak 5C.

Till stridsammunition används normal-, pansar- och (IR-) spårsljusprojektiler, vilka matas från löstagbara magasin som rymmer 30 patroner.

Vapnet kan även förses med en 40 millimeters  granattillsats.

Fakta AK 5 C (AK 5 D inom parentes)
  • Kaliber: 5,56x45mm
  • Längsta praktiska skjutavstånd: 400 m (300 m)
  • Vikt: ca 5 kg (4,5 kg)
  • Längd: ca 850-910 mm (740 – 800 mm)