Som utlandsveteran eller anhörig finns stöd och vägledning att få på flera olika sätt. Det är i första hand veteran- och anhörigsamordnaren vid ansvarigt förband som ska kontaktas vid behov.

Alla förband, skolor och centrum har veteran- och anhörigsamordnare som bland annat har i uppgift att ge stöd och vägledning till den som har tjänstgjort i en internationell insats. Stöd finns också till anhöriga. Det är till den lokala veteran- och anhörigsamordnaren som den anställde och de anhöriga i första hand ska vända sig till vid frågor som har med den internationella insatsen att göra. Den som inte tillhör ett specifikt förband kan vända sig till valfritt förband förslagsvis i geografisk närhet.

Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för utlandsveteran- och anhörigverksamheten. Enheten inriktar, utvecklar och samordnar myndighetens verksamhet för utlandsveteraner och deras anhöriga före, under och efter insats.

Genom de ideella samarbetsorganisationerna finns möjligheter för såväl utlandsveteraner och anhöriga att söka kontakt för stöd och vägledning. Vissa organisationer erbjuder även samtalsstöd för de som har tjänstgjort i internationell insats eller är anhörig till en som har gjort det. 

Läs mer om ideella samarbetsorganisationer

För akut kontakt med personal internationell insats, kontakta vakthavande befäl i Försvarsmakten eller vakthavande befäl på ansvarig försvarsgrensstab.

Kontakt med personal  i internationell insats