På Försvarsmaktens förband, skolor och centrum finns lokala samordnare för anhöriga och veteraner

Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet. Veterancentrum säkerställer information, vägleder och ger kompletterande stöd till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats.

Om du vill komma i kontakt med andra anhöriga eller prata med någon utanför Försvarsmakten kan du kontakta Invidzonen eller Svenska soldathemsförbundet.

För akut kontakt med personal  i internationell insats, kontakta vakthavande befäl i Försvarsmakten eller någon av försvarsgrensstaberna.