Boeing C-17

Den första versionen av Globemaster tillkom efter attacken mot Pearl Harbor 1941, då det blev uppenbart att USA:s militär behövde ett tungt...

Helikopter 14

Försvarsmakten behövde en modern ersättare till helikopter 3 och helikopter 4, och hittade det i den högteknologiska NH90. Kompositskrov och...

Helikopter 15

Helikopter 15 är Försvarsmaktens lättaste helikopter. I första hand är den avsedd för träning och utbildning, men den kan även sättas in i skarpa...

Helikopter 16

Helikopter 16 köptes in rekordsnabbt och sattes direkt in i insatsen i Afghanistan. Dess främsta uppgift där var som ambulanshelikopter.

Jas 39 Gripen C/D

Det här är den internationella versionen av Jas 39 Gripen. För ett otränat öga ser de båda flygplanstyperna väldigt lika ut – men innanför skalet är...

S 100 D

För att kunna upptäcka flygplan, fartyg eller andra mål på stora avstånd används flygplan S100D/ASC890. Ombord på flygplanet kan flygstridsledare dela...

S 102 B

Försvarsmaktens flygplan S 102 B har som främsta uppgift att bedriva flygburen signalspaning åt Försvarets Radioanstalt, FRA. All extra utrustning gör...

SK 60

Trotjänare är inget överord för att beskriva skolflygplanet SK 60. Planet har varit i aktiv tjänst inom Försvarsmakten sedan 1967.

SUAV-system Svalan/Korpen

Obemannade flygande farkoster i form av SUAV (Stridsteknisk UAV) har med framgång använts av Försvarsmakten i såväl Afghanistan, Mali som nationellt....

TP 100

Försvarsmakten, andra myndigheter och statliga verk behöver ibland transportera personal eller materiel till destinationer som är svåra att nå på...

TP 102

För särskilt viktiga persontransporter använder Försvarsmakten två affärsjetplan med beteckningen TP 102. Med hjälp av dem når rikets högsta ledning...

TP 84

Transportflygplanet TP 84 Hercules har synts på svenska himlar sedan 60-talet, men Försvarsmaktens sex exemplar används även flitigt vid...

TUAV-system Örnen

Det obemannade TUAV-systemet UAV 03 Örnen erbjuder en överblick över stora operationsområden som är omöjlig att få från marken. Att snabbt få rörliga...